Årsrapport for 2016 publisert

Norsk Polarinstitutts årsrapport til Klima- og miljødepartementet er nå tilgjengelig.

Fjellrev stikker frem hodet fra bak en stein.

Foto: Jørn Dybdahl / Norsk Polarinstitutt

Årsrapporten viser spennet i det Polarinstituttet arbeider med, og inkluderer i år

  • leders beretning
  • introduksjon til virksomheten og hovedtall
  • resultater
  • ressursbruk
  • vurdering av framtidsutsikter
  • styring og kontroll
  • årsregnskap

Last ned årsrapporten (PDF 3,5 MB)

Årsmeldinga for 2016 vil bli tilgjengeleg senere i år.

Riksrevisjonens beretning