Skrev doktorgrad om koblingen mellom fysikk og biologi i Polhavet

Tittel på avhandlingen er "Vertical nitrate fluxes in the Arctic Ocean".

Achim Randelhoff

Achim Randelhoff og veilederne

Achim Randelhoff (i midten) sammen med veilederne Marit Reigstad og Arild Sundfjord. I tillegg er Ilker Fer og Odd Erik Garcia med i veiledergruppen, men ikke med på bildet. Foto: Sebastian Gerland / Norsk Polarinstitutt

Koblingen mellom fysikk og biologi

Studerte koblingen mellom fysikk og biologi

Achim Randelhoff har en mastergrad i oceanografi fra Universitetet i Hamburg og har nå fullført en doktorgrad ved UiT/Polarinstituttet om koblingen mellom fysikk og biologi i Polhavet. Foto: Arild Sundfjord / Norsk Polarinstitutt

Osenaograf Achim Randelhoff disputerte 16. mars 2017 for PhD-graden ved UiT Norges arktiske universitet og Norsk Polarinstitutt.

Randelhoff har studert vekselvirkningen mellom atmosfære-havis-hav, med fokus på turbulent vertikal blanding og næringssaltflukser, og koplingen mellom fysikk og biologi i islagte farvann.

Formell veileder var professor Odd Erik Garcia fra UiT. Faglige veiledere var professor Marit Reigstad fra Universitetet i Tromsø, seniorforsker Arild Sundfjord fra Norsk Polarinstitutt og professor Ilker Fer fra Universitetet i Bergen.

CarbonBridge

Achim Randelhoff startet i 2014 som PhD-stipendiat på prosjektet CarbonBridge (Bridging productivity regimes in the Arctic Ocean) hvor han jobbet med fordeling av næringsstoffer og karbon som funksjon av strøm og turbulent blanding, i området nord for Svalbard der det er stor innstrømning av varmt, næringsrikt atlantisk vann. Prosjektet ledes av UiT.

Fikk forskningspris 

I høst ble Randelhoff vinner av Framsenterets forskningspris for 2016. Begrunnelsen for prisen var at Randelhoff, til tross for sin unge alder og tidlige fase i karrieren, allerede har publisert mye og viktig forskning. "Randelhoff har evnen til å koble sammen flere fag, fylle kunnskapshull i fagfeltene og beredt grunnen for videre forskning med tverrfaglig fokus og nyskapning. Forskningen har allerede blitt anerkjent internasjonalt", heter det i juryens begrunnelse.

UiT har skrevet en nettsak om Achim Randelhoffs doktorgrad.