Flere Svalbardkart gitt ut på nytt

I løpet av 2016 har kartseksjonen ajourført og gitt ut flere Svalbardkart på nytt.

Kartblad B9 for Svalbard

B9 Isfjorden

Kart: Norsk Polarinstitutt

Kartblad E8 for Svalbard

E8 Barentsjøkulen

Kart: Norsk Polarinstitutt

Kartblad E9 for Svalbard

E9 Freemansundet

Kart: Norsk Polarinstitutt

Kartblad E10 for Svalbard

E10 Guldalen

Kart: Norsk Polarinstitutt

Kartblad F9 for Svalbard

F9 Berrheia

Kart: Norsk Polarinstitutt

Kartseksjonen har i løpet av 2016 ajourført og nyutgitt kartblad B9 Isfjorden. Årstall for flyfotoene som er benyttet i konstruksjonen er 2008, 2009, 2010 og 2011. Forrige utgaver av dette kartet kom i 2008 og 2012.

Videre er kartblad E8 Barentsjøkulen, E9 Freemansundet, E10 Guldalen og F9 Berrheia nykonstruert etter flybilder fra 2010 og 2011. Disse 4 kartbladene dekker Barentsøya og nordvestre halvdel av Edgeøya, og har ikke tidligere vært gitt ut i trykket versjon.

For E8 Barentsjøkulen er det tilkommet to nye navn; Bjørnetavla og Heikanten.