Høringsuttalelse - forslag til utlysning av blokker til 24. konsesjonsrunde

Norsk Polarinstitutt har levert høringsuttalelse til utlysningen av blokker til 24. konsesjonsrunde basert på ny, oppdatert kunnskap om isfrekvens og forekomst av sjøfugl.

Instituttet fraråder aktivitet i 37 av de 102 blokkene som er foreslått lagt ut, alternativt tillatelse med begrenset boretid i ni av disse.

Modell som viser instituttets tilråing.

Foreslåtte blokker 24. konsesjonsrunde og Norsk Polarinstitutt sin tilråding.