Bildeglimt fra vårens reinsdyrtelling

Våren er en travel tid å være reinsdyrforsker på Svalbard med bestandstellinger, snø- og ismålinger, merking og innsamling av ulike prøver.

..

Overvåkes og telles

Svalbardrein overvåkes, studeres og telles fordi den er en nøkkelart som påvirker økosystemet på tundraen, er følsom for klimaendringer og fordi det drives jakt på den i enkelte områder sentralt på Spitsbergen. Foto: Larissa Beumer / Norsk Polarinstitutt

...

Vinterbeite

Om vinteren beiter svalbardreinen på rabber, i fjellsider, høyereliggende platåer og steder der det er lite snø. Foto: Larissa Beumer / Norsk Polarinstitutt

Reinsdyrforsker

Reinsdyrforsker i sola

Reinsdyrforsker Åshild Ønvik Pedersen er hver vår og sommer på feltarbeid på Svalbard. Dette bildet er tatt en godværsdag før påske. Foto: Larissa Beumer / Norsk Polarinstitutt

Beiter

Blinkskudd

Kameraet var aldri langt unna feltassistent Larissa Beumer da hun var med på vårens feltarbeid, og motivene var ikke vanskelig å finne. Foto: Larissa Beumer / Norsk Polarinstitutt

..

En hytte å varme seg i

Feltarbeid betyr ofte lange dager, og været er ikke alltid på forskernes side eller så fint som på dette bildet, og da er det ekstra godt å ha en hytte å gå inn i når kvelden kommer. Foto: Larissa Beumer / Norsk Polarinstitutt

..

Rikt dyreliv

Svalbard byr på et variert dyreliv, her ser vi et av eksemplarene. Foto: Larissa Beumer / Norsk Polarinstitutt

..

Ny-Ålesund fra flyvinduet

Farvel til Ny Ålesund og omlandet for denne gangen, kommer gjerne og snart tilbake :-) Foto: Larissa Beumer / Norsk Polarinstitutt

Forsker Åshild Ønvik Pedersen fra Norsk Polarinstitutt har så vidt kommet hjem til Tromsø etter to ukers feltarbeid på Svalbard hvor hun har talt reinsdyr og gjort ulike målinger, før hun på ny vender nesa nordover og til tundraen – denne gangen for å merke svalbardrein.

Følsom for klimaendringer

Bestandsstørrelsene av svalbardrein overvåkes i dag i Adventdalen, Reindalen og på Brøggerhalvøya. Den overvåkes og telles fordi den er en nøkkelart som påvirker økosystemet på tundraen, er følsom for klimaendringer og fordi det drives jakt på den i enkelte områder sentralt på Spitsbergen.

Når Åshild Ønvik Pedersen er tilbake i Tromsø og på kontoret til Norsk Polarinstitutt, kommer det en lengre rapport om feltarbeidet for nettsidene. Men inntil videre kan vi nyte bildene fra assistent Larissa Beumer som var med på feltarbeidet før påske.

Litt fakta om svalbardrein

Svalbardrein er ulik reinsdyrene på fastlands-Norge på flere måter. Den har kortere bein og et relativt lite og rundt hode med korte ører. Dette er tilpasninger til en lang arktisk vinter med ekstremt lave temperaturer. Pelsen er brun over ryggen og lys på buken. Om vinteren er pelsen lysere enn om sommeren og fremstår ofte som lysegrå eller gulhvit. Den tykke pelsen får selv utsultede dyr til å se fete ut, og den bidrar også til at reinen virker ekstra kortbeint. Bukkene utvikler et kraftig gevir i løpet av perioden april–juli og feier hudlaget på geviret i løpet av august–september. Bukkene feller geviret tidlig i løpet av vinteren. Hos simlene begynner gevirveksten i juni og geviret beholdes oftest et helt år.

Svalbardreinen har en variert diett og beiter på de fleste plantearter. moser og lav. Om vinteren beiter svalbardreinen på rabber, i fjellsider, høyereliggende platåer og andre steder der det er lite snø. Om sommeren beiter den i frodigere tundraområder, ofte i daler og lavtliggende sletter, og akkumulerer store mengder fett. Fettreservene utnyttes om vinteren når vegetasjonen er mindre tilgjengelig og av dårligere kvalitet.

Her kan du lese mer om svalbardrein.