Årsmeldingen 2016 er publisert

I årsmeldingen kan du lese om Norsk Polarinstitutts aktiviteter, regnskap og publikasjoner fra fjoråret.

..

Forsidebilde viser svalbardrein som beiter i Adventdalen på Svalbard. Bildet er tatt senvinteren 2016 av Siri Uldal fra Norsk Polarinstitutt. 

I tillegg gir den innblikk i noe av instituttets arbeid gjennom følgende populærvitenskapelige artikler:

  • "SEATRACK avslører sjøfuglenes bevegelser utenfor hekkesesongen" av Halfdan H. Helgason og Hallvard Strøm, Norsk Polarinstitutt
  • "Store endringer i snø, is og stormer – høydepunkter fra N-ICE2015" av Mats Granskog og Harald Steen, Norsk Polarinstitutt
  • "Kombinasjonen miljøgifter og mindre havis – dårlig nytt for isbjørn" av Sabrina Tartu og Heli Routti, Norsk Polarinstitutt og Sophie Bourgeon, UiT Norges arktiske universitet
  • "Nytt indisk-norsk prosjekt undersøker kysten av Antarktis" av Kenichi Matsuoka, Norsk Polarinstitutt
  • "ICE-whales forskningsprogram (2015 – 2019)" av Kit M. Kovacs, Christian Lydersen og Jade Vacquié-Garcia, Norsk Polarinstitutt
  • "Studier av forsuring av hav og fjorder i Arktis" av Agneta Fransson, Norsk Polarinstitutt

Årsmeldingen 2016 finnes på norsk med et engelsk sammendrag, og populærvitenskapelige artikler er oversatt i sin helhet til engelsk. I den elektroniske versjonen er det lenket til publikasjonene som det refereres til i publikasjonsoversikten.

God lesning!