Talte om verdens plastproblem i FN

Norsk Polarinstitutts direktør, Jan-Gunnar Winther, deltok nylig på FNs toppmøte om hav i New York. Sentralt tema for møtet var marin forsøpling.

..

Trenger global innsats

– Vi trenger en global kraftinnsats for å sikre et rent havmiljø og matsikkerhet i det 21. århundret, understreket direktør Jan-Gunnar Winther under FN-møtet i USA. Foto: Birgit Njåstad / Norsk Polarinstitutt

Krykkje med plast i reiret

Krykkje med plast i reiret

I et av reirene på dette bildet synes et grønt plasttau. Fuglen har samlet plast som en del av «bygningsmassen» til reiret sitt. Plasten har den mest sannsynlig funnet på havet. Foto: Martin Kristiansen / Norsk Polarinstitutt

Havsøppel

Strandsøppel

Det meste av havsøppelet synker til bunns eller flyter på havet, men noe blir skylt i land og utgjør en fare for dyrelivet langs strendene. På dette bildet foregår strandrydding på en strand utenfor Tromsø. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

Programmet på konferansen var omfattende med både formelle og mindre formelle møter og seminarer. Sentralt stod de særskilte dialogene som FNs medlemsland har gjennomført og som er knyttet til marin forsøpling, bevaring av marine og kystnære økosystemer, havforsuring, fiskerier, kunnskap og teknologi og havrett.

Problemstillingene rundt marin forsøpling – marin plast og mikroplastikk spesifikt - fikk stor plass på møtet, og Norge spilte en sentral rolle innenfor dette temaet. Onsdag arrangerte Indonesia, med visestatsministeren i spissen og med Norge som medarrangør, et eget møte om de store utfordringene som de enorme plastmengdene vi slipper ut i havet fører med seg.

I sitt innlegg på dette arrangementet la Winther vekt på at selv ikke Arktis, langt unna hovedkildene og de store befolkningssentrene, er uberørt av den stadig økende globale plastproblematikken.

Arktis er på sett og vis en «alarmklokke» som synliggjør den globale dimensjonen ved problemstillingen.

Winther pekte på Barentshavet som et mulig nytt akkumulasjonsområde for plastikk, viste til studier som har registret betydelig mengder plastavfall på store havdyp i Framstredet ved Svalbard, og beskrev også problemstillingen rundt plast som har blitt tatt opp i og som har vært «låst» i havisen over lengre tid og som blir frigjort nå som havisen er i ferd med å smelte bort.

Vi trenger en global kraftinnsats for å sikre et rent havmiljø og matsikkerhet i det 21. århundret, understreket Winther, og avsluttet samtidig med å minne om at marin forsøpling og mikroplast er problemstillinger vi faktisk har mulighet til å løse – om vi bare står sammen om det.