Ferdig med reinsdyrtellinga i Adventfjorden for i år

Forsker Åshild Ønvik Pedersen og resten av feltlaget fra NP har nettopp avsluttet reintellingen i Adventdalen på Svalbard. Målet med feltarbeidet er å finne ut hvordan klimaendringer påvirker reinsdyrbestanden på øyriket.

..

Reinsdyrforsker Åshild Ønvik Pedersen speider etter svalbardrein. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

,,

Svalbardrein i kikkerten. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

,,

Det ble funnet flere reinsdyrkadavar under tellinga. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

Årets telling viser at bestanden i Adventdalen har gått opp fra omkring 1200 i fjor til 1400 i år. Mens lenger nord på Svalbard, på Brøggerhalvøya ved Kongsfjorden, ser det ut som at veksten er lavere og bestanden har sluttet å vokse. Det har heller ikke vært is på fjordene i området på mange år, slik at reinbestanden nå er stedbundet.

Klimaendringer med perioder om vinteren med mildvær og regn, bidrar til at bakken blir islagt når det igjen fryser. Svalbardreinen får da problemer med å finne vegetasjon under snøen når det er isete mark.

Samtidig har varme og til dels lengre somrer bidratt til bedre sommerbeiter, slik at svalbardreinen har kunnet spise seg mer opp i sommermånedene enn tidligere.

Men de negative effektene av ising om vinteren er større enn den positive effekten av litt mer vegetasjon i sommermånedene.

Vil du vite mer om årets reinsdyrtelling og reinsdyrforskninga kan du lese artikkelen i Nordlys:https://www.nordlys.no/svalbard/reinsdyr/forskning/har-aldri-telt-flere-rein-her-har-muligens-bedre-fettreserver-a-tare-pa/s/5-34-661186

---

Fakta om svalbardrein