Forskere tror isen på Grønland vil smelte raskere

Isdekket på Grønland er mer følsomme for klimaendringer enn tidligere studier har antydet.

Innsjø på Grønland

Innsjø på Grønland

Innsjø med smeltvann på innlandsisen i Grønland. Foto: Christian Helanow /Stockholms universitet

Katrin Lindbäck

Katrin Lindbäck

Katrin Lindbäck er medforfatter av studien som utfordrer den etablerte teorien om at bresmeltingen på Grønland vil avta. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

Bremunning

Bremunning

Langs kanten av hele Grønland ligger det mange bremunninger som fungerer som raske transportbånd for is. Tusener av overflate-innsjøer virker som «kraner», som sender smeltevann ned under isbreene, og gjør det glatt. Foto: Christian Helanow /Stockholms universitet

Det er i Arktis klimaet endrer seg raskest, og disse endringene kan komme til å påvirke hele resten av verden.

Smeltingen av isen på Grønland har bidratt til at det globale havnivået har økt. I en ny studie argumenterer forskere for at isen på Grønland i fremtiden vil smelte raskere enn hva som er forventet. Årsaken er at isbreene glir over sedimenter og ikke fjell, som tidligere antatt. Fjell bidrar til å sakne farten, mens sedimenter har den motsatte effekten i et varmere klima.

– Sedimentet blir svakere og mer glatt når den globale temperaturen stiger og tilførsel av smeltevann blir mer variabel, forteller glasiolog Katrin Lindbäck fra Norsk Polarinstitutt.

Issmelting påvirker havnivået

Lindbäck er medforfatter i studien som nylig ble publisert i tidsskriftet Science Advances og som utfordrer den etablerte teorien om at bresmeltingen på Grønland vil avta den nærmeste tida.

Vi hadde forventet å finne det motsatte. Nå som vi finner grunnlag for å si at isen vil smelte raskere er dette ingen god nyhet for klimaet og havnivået, sier Lindbäck.

Omtrent 80 prosent av Grønland er dekket av is og på det tykkeste er iskappen over tre kilometer. Til sammen dreier det seg om godt over to millioner kubikkilometer is. Om all denne isen smelter og renner ut i havet, vil verdenshavene stige med syv meter. Sent på 1990-tallet utgjorde smeltingen fra Grønlandsisen omkring fem prosent på verdens havnivåstigning, mens beregninger fra 2005 viser at Grønland nå bidrar med 20 prosent. Gjennomsnittlig havnivå har økt med omtrent 0,19 meter i perioden 1901–2010.

Men selv om isen på Grønland er redusert de siste årene, endrer den seg ikke mye. Fortsetter smeltingen i samme tempo som de siste årene, vil all isen være borte om litt over 20 000 år. Den nye forskningen til Lindbäck og kollegene tyder på at tempoet på smeltingen vil kunne øke, men hvor mye er ennå for tidlig å anslå.

Studerte topografien under isen

Lindbäck forklarer at langs kanten av hele Grønland ligger det mange bremunninger som fungerer som raske transportbånd for is. Tusener av overflate-innsjøer virker som «kraner», som sender smeltevann ned under isbreene, og gjør det glatt.

Studien baserer forskningen sin på seismiske undersøkelser av en innsjø på vestsiden av Grønland, hvor isen er rundt 1,2 km tykk. Her gjorde forskerne sprengninger ved å sende akustiske bølger gjennom breen, som deretter ble returnert til små mikrofoner – som var satt opp på breen.

Dataen som ble samlet inn er analysert slik at forskerne kunne beskrive egenskapene til sedimentene under isen, og hva som skjer når smeltevannet fra innsjøen renner ned til bunnen.

Lindbäck laget et kart som viste topografien under isdekket.

– Kartet hjalp oss å bedre forstå hvordan isen beveger seg og hvor smeltevannet tar veien under den tykke isen.

Leter etter klimasvar i isen

Det er mye som tyder på at isbreene på Grønland vil fortsette å spille en viktig rolle i forhold til havnivåstigning. Klimaforskerne holder et tett øye med isen på verdens største øy.

– Det er mange uløste spørsmål knyttet til Grønlandsisen, og jeg håper videre forskning kan gi enda flere svar på prosessene som foregår under isen og hvor mye isen vil smelte fremover, sier Lindbäck.

Referanse:
Kulessa, B, Hubbard, A.L, Booth, A.D, Bougamont, B., Dow, C.F., Doyle, S.H., Christoffersen, P., Lindbäck, K., Pettersson, P., Fitzpatrick, A.A.W., Jones, G.A.: Seismic evidence for complex sedimentary control of Greenland Ice Sheet flow, Science Advances, Vol. 3, No. 8, 2017.