Første prøvetur for det nye forskningsskipet

Norges nye isgående forskningsskip, Kronprins Haakon, var på sin første prøvetur for egen maskin den 19. juli. Siden da har fartøyet gjennomført flere prøveturer langs kysten av Toscana og farvannet rundt Korsika.

Første ferden

Første ferden

Forskningsskipet på vei ut for å måle fartøyets undervannsstøy med marmorfjellene i Carrara som bakgrunn. Foto: Øystein Mikelborg / Norsk Polarinstitutt

Helikopterdekket.

Helikopterdekket

Helikopterdekket på det nye skipet. Foto: Øystein Mikelborg / Norsk Polarinstitutt

Plass til to helikoptrer

Plass til to

Helikopterhangaren er tilnærmet ferdig. Her blir det plass til to helikoptrer. Foto: Øystein Mikelborg / Norsk Polarinstitutt

Den vitenskapelige hangaren

Vitenskapelig hangar

Den vitenskapelige hangaren midtskips begynner å ta form. Her kan utstyr settes ut gjennom moonpool i skutebunn eller over siden ved hjelp av A-rammen i midten av bildet. Foto: Øystein Mikelborg / Norsk Polarinstitutt

Arbeidsdekket

Arbeidsdekket

Arbeidsdekket akterut. Foto: Øystein Mikelborg / Norsk Polarinstitutt

Mye utstyr

Mye utstyr

Mye utstyr må til for å drifte en stor og moderne isbryter av dette slaget. Foto: Øystein Mikelborg / Norsk Polarinstitutt

Styrehus og skorstein

Styrehus og skorstein

Styrehus og skorstein. Foto: Øystein Mikelborg / Norsk Polarinstitutt

Isbryter i soloppgang

Isbryter i soloppgang

Noen ganger er det ålreit. Soloppgang over fjellene i Toscana. Foto: Øystein Mikelborg / Norsk Polarinstitutt

Så langt har skipet tilbakelagt ca. 1200 nautiske mil. Prøveturene inngår i de såkalte «Sea Acceptance Tests» hvor verftet skal demonstrere at fartøyet har den ytelse og funksjonalitet som avtalt i kontrakten.

De første testene har dreid seg om det grunnleggende slik som maskineri og manøveregenskaper, men sist uke startet også utprøvingen av den vitenskapelige utrustningen gjennom en hel ukes døgnkontinuerlig seiling med testing av de mer enn 30 sonarene, ekkoloddsvingerne og øvrig hydroakustisk utstyr.

Resultatene så langt er gode. Fartøyet oppfører seg veldig likt det de teoretiske beregningene og modellforsøkene som ble gjennomført i designfasen viste. Det er også blitt en stillegående båt som oppfyller kravene til utstrålt støy under vann med god margin over stort sett hele det aktuelle frekvensområdet.

Kronprinsen skal nå ligge stille i to uker for videre byggearbeid og montering av utstyr før man igjen fortsetter sjøprøvene. Fartøyet skal seile hjem i løpet av høsten og etter planen overleveres i Norge rundt nyttår. Nøkkelpersonell i begge besetningene er allerede på plass i Italia og følger byggingen og sjøprøvene, og de resterende mannskapene vil komme på plass i løpet av høsten.

Etter overtagelsen skal fartøyet gjennom et omfattende test og opplæringsprogram i Norge for at besetning og brukere skal lære fartøyet og kjenne og for å få optimalisert utstyr og «produksjonslinjer» før ordinære forskningstokt starter i juni neste år.

Les mer om forskningsskipet Kronprins Haakon