Ny direktør på plass ved Norsk Polarinstitutt

Norsk Polarinstitutt sin nye direktør, Ole Arve Misund, er nå på plass. Godt samarbeid og gode løsninger når det nye isgående forskningsfartøyet skal i drift fra neste år og videreutvikling av forskningen i Ny-Ålesund blir noen av de prioriterte oppgavene i tida fremover.

Ole Arve Misund

Gleder seg

Jeg er svært fornøyd med å være på plass. Jeg gleder meg til å bli kjent og ta fatt i mange spennende og viktige oppgaver ved Polarinstituttet, sier Ole Arve Misund, fra sitt nye kontor i Tromsø. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

Misund kommer fra stilling som direktør for Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) i Bergen. Han er utdannet cand. scient og dr. philos i fiskeribiologi fra Universitetet i Bergen. Misund har hatt ulike forsker -og lederstillinger og har blant annet vært forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet og administrerende direktør ved Universitetssenteret på Svalbard.

Norsk Polarinstitutt skal under Misunds ledelse videreutvikles til en moderne og fremtidsrettet virksomhet som fortsetter å levere forskningsbasert kunnskap om klima- og miljøstatus i polarområdene. Herunder er instituttets rolle som aktiv formidler av forskningsresultater til alle forvaltningsnivåer, næringsliv, skoleverk og et bredt publikum, sentrale oppgaver.

Jeg er svært fornøyd med å være på plass. Jeg gleder meg til å bli kjent og ta fatt i mange spennende og viktige oppgaver ved Polarinstituttet, sier Misund.

Av større oppgaver som den nye direktøren skal prioritere fremover er forskningsstrategi for Ny-Ålesund, sikkerhetsarbeid og sikkerhetskultur, videreutvikling av Framsenteret som et kreativt og nytenkende miljø og å få til godt samarbeid og gode løsninger når det nye isgående forskningsfartøyet «Kronprins Haakon» står klar for tokt fra neste år.

Med Ole Arve Misund får Polarinstituttet en direktør med solid leder- og forskererfaring og med god kjennskap til polarområdene. Han har evnen til å videreutvikle instituttet i en tid hvor det skjer store endringer i klima- og miljø i Arktis og Antarktis. Behovet for kunnskap er avgjørende for forvaltningen av områdene fremover, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen, da navnet på den nye direktøren ble offentliggjort i vår.

For ytterligere informasjon kontakt Ole Arve Misund på mobil: 911 74 186