TopoSvalbard med enda mer detaljerte terrengformasjoner

Kartseksjonen ved Norsk Polarinstitutt har lagt til et nytt kartlag i den interaktive karttjenesten TopoSvalbard. Det nye kartlaget viser terrengformasjoner som er fire ganger mer detaljert enn tidligere.

Hiorthfjellet

Hiorthfjellet

Hiorthfjellet i fem meters oppløsning og med 20-meters høydekurver inntegnet. Kart: Anders Skoglund / Norsk Polarinstitutt

Lardyfjellet

Lardyfjellet

Lardyfjellet, forskjellen på fem og 20 meters oppløsning. Kart: Anders Skoglund / Norsk Polarinstitutt

TopoSvalbard er et interaktivt topografisk Svalbard-kart, som stadig er i utvikling. Den siste nyvinningen er terrengformasjoner med detaljering som er fire ganger bedre enn tidligere.

– Med de skarpe og detaljerte bildene fra den nyere flyfotograferingen av Svalbard mellom 2008 og 2012, har vi kunnet produsere terrengmodeller av høyere kvalitet enn tidligere i våre kartverktøy. Mens vi før hadde terrengmodeller som viste Svalbard i en oppløsning på 20 meter, produserer vi nå modeller i fem meters oppløsning, det vil si at et punkt eller piksel i terrengmodellen tilsvarer et kvadrat på 5 x 5 meter på bakken, forteller topograf Anders Skoglund fra Norsk Polarinstitutt, som har ferdigstilt kartlagene for TopoSvalbard. 

I dag er Nordenskiöld Land og Spitsbergen nord for Isfjorden, samt Hopen og Bjørnøya, dekket med de detaljerte modellene.

Utover terrengkartet er det kommet en liten rekke andre små nyheter i karttjenesten, oppdag mer på toposvalbard.npolar.no som fra før viser både stedsnavn, kartbladinndeling i S100-serien, naturverngrenser, landskapsbilder, koordinatplott og avstandsmål, detaljkart over Longyearbyen og sjøkart fra Kartverket, gamle flyfoto og satellittbilde av Svalbard i både sommer og vinterdrakt.