Gjør seg klar for ett år i Antarktis

De nye overvintrerne som skal drifte den norske forskningsstasjonen Troll er nå i gang med forberedelsene til ett år i isødet i sør.

Nye overvintrere

Nye overvintrere

Overvintrerne som skal drifte Troll i 2018 er fra venstre Tommy Skjeldnes Berre (forskningstekniker fra Follafoss),  Dan-Rune Jensen (rørlegger/driftstekniker fra Tromsø), Åge Brynjulfsen (mekaniker fra Sortland), Geir Røssland (elektriker fra Kvinnherrad), Kent Eivind Vorland (kokk fra Bergen) og Johan Bondi (lege fra Asker). Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

Troll

Troll

Troll er Norges forskingsstasjon i Antarktis. Herfra blir det gjort meteorologiske observasjoner, målinger (UV-stråling) og glasiologisk og biologisk forskning. Stasjonen er i drift hele året. Via webkamera på Troll, som oppdateras hver time, kan du følge stasjonen: http://www.npolar.no/no/om-oss/stasjoner-fartoy/troll/index.html    Foto: Stein Tronstad / Norsk Polarinstitutt

Kurser overvintrerne

Kurser overvintrerne

Sentralt i kursene er å bygge gode relasjoner og den gode teamfølelsen, sier seksjonsleder Jon Hugo Strømseng, en av de som forbereder de nye overvintrene for oppholdet på Troll. Foto: Jan Roald / Norsk Polarinstitutt

Hjem til jul

Hjem til jul

Overvintrerne som nå er på Troll og som skal avlastes av det nye teamet er fra venstre Kent Ove Bolli (mekaniker), John Olav Vinge (lege), Rune Stebekk Simonstad (kokk), Tomas Danielsen (forskningstekniker), Dag Bolstad (teamleder og elektriker) og Sven Magne Østerlund (drifttekniker). Foto: Norsk Polarinstitutt

Troll flystripe

Troll flystripe

På Troll er det en egen flystripe som overvintrerne skal kunne drifte på egen hånd, og av den grunn kurses de også i flyplassdrift. Foto: Stein Tronstad / Norsk Polarinstitutt

Spente, og ukjente for hverandre, møtte de nye overvintrerne opp hos Norsk Polarinstitutt i Tromsø denne uka. I tida fremover skal de derimot få mye tid til å bli bedre kjent.

Allerede i november reiser de til Troll for bo og arbeide sammen i et helt år, og i åtte måneder av denne tida, gjennom den lange antarktiske vinteren, vil de kun ha hverandre som selskap. De tøffe værforholdene, kulda og lange avstander gjør det vanskelig å fly ut og inn fra Troll på vinteren, og stedet er derfor isolert fra omverden. Et godt samhold innad i gruppa er og blir viktig.   

Kom gjennom nåløyet

Alle de seks nye overvintrerne har vært gjennom en omfattende ansettelsesprosess før de fikk jobben. En rekke krav stilles til de som skal arbeide på Troll,  både i forhold til helse og kompetanse. I år var det nesten 170 personer som søkte seg som overvintrere til den neste sesongen, og av disse var det seks som kom gjennom nåløyet til slutt.

Men før de nye overvintrerne reiser til andre siden av kloden må de gjennom en rekke forberedelser som skal ruste dem for det lange oppholdet på Troll.  

Sikkerhet og samhold

Etter noen dager med generell innføring om Polarinstituttet og om Troll, reiser overvintrerne nordover til Svalbard på tre ukers teambygging og ulike kurs i felt og innendørs.

Sentralt i kursene er å bygge gode relasjoner og den gode teamfølelsen. Vi vektlegger også å trene dem på førstehjelp, opplæring i sikkerhet og risikoforebygging. Vi lar de delta på et femdagers feltkurs på Nordenskjoldbreen der fokus er breferdsel, med en redningsøvelse til slutt, forteller seksjonsleder Jon Hugo Strømseng.

Kurses i flyplassdrift

Etter feltkurset, som ledes av overingeniør Harvey Goodwin fra Polarinstituttet, skal overvintrerne videre på et flyplasskurs, i samarbeid med AVINOR Longyearbyen, hvor brann og redning står sentralt. På Troll er det en egen flystripe som de skal kunne drifte på egen hånd, og av den grunn er dette kurset viktig. Sven Lidstrøm og Kai B. Johannessen ved Antarktisseksjonen deltar som intruktører på dette kurset.

Værhardt

Alle de seks overvintrerne er nøye utvalgt til den jobben som venter den. De har hver sine spesialfelt i bunn som enten lege, elektriker, forskningstekniker, kokk, mekaniker eller rørlegger/driftstekniker, men på Troll må alle også trå til på en rekke fellesoppgaver og øvrige oppgaver tilhørende fagfelt i teamet.

Vann skal skaffes, diesel fylles og utstyr og bygg må sikres mot vær og vind, for været kan snu på få minutter. Overvintrene samler også inn prøver for forskere, og en del av disse prøvene er direkte knyttet opp til klimaforskning.

Når det nye teamet reiser sørover i november skal de arbeide sammen med det nåværende overvintringsteamet før de «gamle» overvintrerne drar hjem etter ett år i isødet i sør.

Vil du vite mer om Troll-stasjonen kan du lese artikler her:

Mørketid på Troll - med sol i sikte

Klar for ny sommersesong på Troll

Troll - 10 år