Tilgang til forskningsstasjoner i Arktis / Open call for access to research stations in the Arctic

Utlysningen er åpen i perioden 1. september til 13. oktober, 2017. Utlysningen er for prosjekter som finner sted mellom mars 2018 og april 2019.

Forskningsstasjon bygning

Sverdrup Stasjon i Ny- Ålesund Foto: Norsk Polarinstitutt

Utlysningen er åpen i perioden 1. september til 13. oktober, 2017. Utlysningen er for prosjekter som finner sted mellom mars 2018 og april 2019.

Forskergrupper kan nå søke EU-prosjektet INTERACT (International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic) om gratis tilgang til 43 forskningsstasjoner i Arktis. Forskningsstasjonene ligger i Europa, Russland og Nord-Amerika.

Utlysningen gjelder terrestrisk feltarbeid, men åpner også opp for andre korte feltarbeid-prosjekter dersom det har en relevant link, sier faglig koordinator, Christina Pedersen ved Norsk Polarinstitutt.

Sverdrup stasjonen i Ny-Ålesund er en av stasjonene som er med i utlysningen.

I sommer hadde vi besøk av forskere blant annet fra Cryptogam -prosjektet med transnasjonal tilgang, samt to andre forskningsprosjekt, sier Pedersen.

Transnasjonal tilgang (TA) inkluderer fri tilgang for grupper / brukere til forskningsanlegg og feltsteder, inkludert støtte til reise- og logistikkkostnader.

Du finner TA- utlysningenhvilke stasjoner som er medbeskrivelser av stasjonene og fasilitetene og on-line registrering på INTERACT sin web-side http://www.eu-interact.org/.

To on-line webinarer finner sted onsdag 11. september kl 09:00 (CET) og onsdag 12. september kl 15:00 (CET). Her vil du få mer informasjon om utlysningen og svar på eventuelle spørsmål. Link til webinarene og relatert materiale finner du på informasjonssiden for TA-utlysningen.

For mer informasjon om tilgang til Sverdrup Stasjonen eller andre stasjoner kan du kontakte: Christina Pedersen  eller Tel: 77750540

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Open call for access to research stations in the Arctic

INTERACT Transnational Access Call is open for projects taking place between March 2018 and April 2019

The EU H2020 funded INTERACT (International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic) project opens a call for research groups to apply for Transnational Access to 43 research stations in the Arctic and northern alpine and forest areas in Europe, Russia and North-America. The sites represent a variety of glacier, mountain, tundra, boreal forest, peatland and freshwater ecosystems, providing opportunities for researchers from natural sciences to human dimension. 

 –  The call is focused on terrestrial field work projects, but other short field work can be financed if one can prove a relevant link to the terrestrial systems, says Christina Pedersen, scientific coordinator at the Norwegian Polar Institute.

 Sverdrup station in Ny-Ålesund, operated by the Norwegian Polar Institute, is part of the call.

This summer we had researchers visiting from the Polish Cryptogam-project, as well as two other research projects, says Pedersen.

 Transnational Access includes free access (either physical or remote) for user groups/users to research facilities and field sites, including support for travel and logistic costs.

The call for applications is open from 1st September -  13th October, 2017, for projects taking place between March 2018 and April 2019. You can find the TA call information, stations available in the call, descriptions of stations and their facilities, and registration to the INTERACCESS on-line application system from the INTERACT website http://www.eu-interact.org/.

Two on-line webinars, on 11th Sept at 09:00 (CET) and on 12th Sept at 15:00 (CET), will be held to provide information about the ongoing TA Call and answering any questions related to the application process and TA in general. Links to the webinars and related material are provided on the TA call information page.  

 For more information on access to the Sverdrup Station or other stations contact: Scientific coordinator Christina Pedersen: eller Tel: 77750540