Reinsdyrforsker Åshild er med i ny naturserie på NRK

Hva skjer med svalbardreinen når klimaet blir varmere og våtere, er det store spørsmålet som forsker og biolog Åshild Ønvik Pedersen søker å finne svar på. I neste uke kan du bli nærmere kjent med både svalbardreinen og Åshild i NRKs nye naturserie «Vill Viten».

..

Følges i ny TV-serie

Biolog Åshild Ønvik Pedersen er en av fire forskere som TV-seerne blir nærmere kjent med de neste ukene gjennom serien "Vill viten" på NRK 1. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

..

Lever under klimapress

Svalbardrein er tilpasset et arktisk klima, med bitende kalde vintre og korte somre, men våte og milde vintrer gjør at regn blir til is på bakken og danner et skjold mot vegetasjonen som dyrene lever av. Foto: Siri Uldal / Norsk Polarinstitutt

..

Dårligere ungeproduksjon

Manglende tilgang på næring har ført til økt vinterdødelighet og dårligere ungeproduksjon for svalbardrein. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

..

Feltarbeid

Åshild Ønvik Pedersen er hver senvinter, vår og sommer på reinsdyr-feltarbeid. Dette  bildet er tatt under sommerens reinsdyrtelling i Adventdalen på Svalbard. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

Dette er en suveren måte å fortelle om forskning på, sier en entusiastisk Åshild Ønvik Pedersen på telefon fra Svalbard, der hun for tiden både arbeider og bor, etter at hun i sommer flyttet med mann, barn og fire hunder til Longyearbyen.

Det betyr at hun kommer enda tettere på dyrene hun til daglig studerer ved Norsk Polarinstitutt, og som nå er en av fire dyrearter seerne skal bli nærmere kjent med de neste fire ukene gjennom naturserien "Vill viten" på NRK 1.

Om den ville naturen til folket

Åshild Ønvik Pedersen er glødende opptatt av både forskning og forskningsformidling. I den nye naturserien får hun kombinert begge delene. Hele tre ganger det siste året har reinsdyrforskeren hatt med seg NRK på feltarbeid når hun merket, tok prøver og telte reinsdyr på Svalbard. Rammen rundt var den værharde, uforutsigbare og ikke minst storslagne arktiske naturen som biologen jobber i. Slikt blir det god TV av. 

Jeg håper folk vil lære noe av serien og samtidig glede seg over den ville naturen og alle aspekter ved den som serien gir innblikk i.

Svalbardreinens utfordringer i et varmere klima

«Vill viten» vil ha enkelte likhetstrekk med «Villmarkas voktere» som rullet over norske TV-skjermer i fjor, og som er laget av de samme folkene som nå er i gang med denne nye serien. Men denne gangen går TV-teamet enda tettere inn på dyrene ved å formidle kunnskap om forskjellige arter og sammenhenger i naturen. Klimaendringer med et varmere globalt klima, og påvirkninger det har på dyrelivet, blir et uunngåelig tema.

Svalbardrein er tilpasset et arktisk klima, med bitende kalde vintre og korte somre, men trenden de siste årene er at vintrene på Svalbard blir mildere og våtere. Våte og milde vintrer gjør at regn blir til is på bakken og danner et skjold mot vegetasjonen som dyrene lever av. Manglende tilgang på næring har ført til økt vinterdødelighet og dårligere ungeproduksjon for svalbardrein.

Ønvik Pedersen mener NRK på en forbilledlig måte har klart å fortelle hva som skjer med svalbardreinen når det blir mildere og våtere vær.

De har klart å belyse svalbardreinens utfordringer på en nyansert og engasjerende måte.

Dyrenes hemmelige liv

Ønvik Pedersen ser frem til at svalbardreinen skal bli mer kjent blant folk. For mange er den ukjent, noe som skyldes at den kun finnes på Svalbard. Den skiller seg i utseende fra reinsdyrene på fastlandet ved at den har korte bein og kort hals, lite hode, små ører og en mer kompakt kropp.

Dette er tilpasninger til en lang arktisk vinter med ekstremt lave temperaturer. Den tykke pelsen får selv utsultede reinsdyr til å se fete ut, og den bidrar også til at reinen virker ekstra kortbeint.

Men det er ingen enkel jobb å forske på dyr i deres naturlige omgivelser. De fleste dyr i norsk natur er sky og stikker av så fort de får ferten av mennesker, og det gjelder å nærme seg dem på en varsom måte. For å avsløre dyrenes liv og hemmeligheter må forskerne være oppfinnsomme, og de prøver stadig ut ny teknologi og nye metoder.

Er du spent foran premieren?

Ja, jeg er det, men det er også kjempeartig å være med på denne type formidling, svarer hun.

De øvrige forskerne som deltar i serien er Frank Rosell som forsker på bever ved Høyskolen i Bø, Nina Eide som forsker på rødrev ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Audun Rikardsen som forsker på knølhval ved Universitetet i Tromsø.

 

Naturserien "Vill viten" starter tirsdag 10. oktober på NRK 1