11 millioner til krilltokt i Antarktis

I statsbudsjettet som ble lagt fram i dag foreslås det 11 millioner kroner til et forskningstokt i Antarktis.

Mann pressekonferanse

Fiskeriminister Per Sandberg holdt i dag pressekonferanse ved Framsenteret i forbindelse med statsbudsjettet. Foto: Renate Alsén Øvergård, Norsk Polarinstitutt

Mann smiler

Direktør ved Norsk Polarinstitutt Ole Arve Misund gledet seg over satsningen på forskning og innovasjon. Foto: Elin Vinje Jenssen, Norsk Polarinstitutt

Dette skal bedre kunnskapen om krillbestanden slik at vi kan utnytte næringspotensialet for høsting av krill bedre, sa fiskeriminister Per Sandberg under en pressekonferanse ved Framsenteret i Tromsø i dag.

Toktet vil finne sted vinteren 2018-2019, mens det er sommertid Antarktis, og med det nye forskningsfartøyet «Kronprins Haakon». Toktet gjennomføres i samarbeid med Universitetet i Tromsø, Havforskningsinstituttet og Norsk Polarinstitutt

Satser på forskning og innovasjon

Regjeringen har lagt fram et budsjett der det er en betydelig satsing på forskning og innovasjon, spesielt innenfor det marine området. Det er gledelig å se prioriteringer for forskningsprogrammet Arven etter Nansen, Antarktistokt, nytt blått senter i Tromsø, videreføring av samlokaliseringen i Bergen, og oppgradering og videre drift av «Helmer Hanssen», sier direktør ved Norsk Polarinstitutt Ole Arve Misund. 

Forskningsfartøyet "Helmer Hanssen" eies og drives av Universitetet i Tromsø.

Sandberg la vekt på at regjeringa ønsker å satse på forskning. Dette for å styrke Norge sin profil som en ledende havnasjon. Han lovte derfor mer penger til å styrke kunnskapen om nye marine arter og Arktis.

Nytt blått senter

Fem millioner kroner er også satt av til et nytt senter for hav og arktiske spørsmål. Dette opprettes i januar 2018, og skal ligge i Framsenteret i Tromsø. Senteret skal bygge på gjeldende kunnskap og forskning, sammenstille og analysere denne, og formidle resultatene til et nasjonalt og internasjonalt publikum.

Det nye senteret skal organiseres under ledelse av ei styringsgruppe med representanter fra Norsk Polarinstitutt, UiT, Havforskningsinstituttet, Akvaplan-Niva, Nofima og Innovasjon Norge.

Vi opplever store endringer knyttet til klima, miljø, demografi, økonomi og teknologi som påvirker grunnlaget for høsting og verdiskapning i nordområdene og i Arktis. Det er behov for mer tverrfaglige analyser av hvordan Norges interesser og handlingsrom som hav- og kystnasjon blir påvirket, sier næringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Regjeringa ønsker også å samle de marine miljøene i Bergen. 10 millioner foreslås til samlokalisering.

Min erfaring er at det er mye kompetanse på feltet, men det overlapper litt. Derfor ønsker vi å samle miljøet for å realisere næringspotensialet i havet og langs kysten, sa fiskeriministeren.