Lances siste tokt for Norsk Polarinstitutt

«Lance» har ankret opp for siste gang som forskningsskip for Norsk Polarinstitutt.

..

Innseiling til Tromsø

«Lance» seilte gjennom Tromsøsundet tirsdag morgen denne uka før hun la til kai i sentrum. Foto: Lawrence Hislop / Norsk Polarinstitutt

..

Ansatte fra Norsk Polarinstitutt samlet seg foran Framsenteret for å vinke til «Lance» da det passerte Framsenteret der instituttet er lokalisert i Tromsø.  Foto: Lawrence Hislop / Norsk Polarinstitutt

..

Avslutningen for «Lance» som forskningsskip for Norsk Polarinstitutt samlet dagens og tidligere mannskap på «Lance», ansatte fra Northshore AS og Polarinstituttet, og representanter fra samarbeidende institusjoner. Foto: Lawrence Hislop / Norsk Polarinstitutt

--

Det var flere taler under markeringen, her ved direktør Ole Arve Misund fra Norsk Polarinstitutt. Foto: Lawrence Hislop / Norsk Polarinstitutt

..

Spesiallagde Lance-kaker for anledningen. Foto: Lawrence Hislop / Norsk Polarinstitutt

Det førti år gamle skipet seilte inn Tromsøsundet tirsdag morgen denne uka og markerte sin ankomst med fløyting utenfor Framsenteret, før hun seilte videre mot Damskipskaia der det var markering med taler og kake.

Tilstede var dagens og tidligere mannskap på «Lance», ansatte fra Northshore AS og Polarinstituttet, og representanter fra samarbeidende institusjoner.

Lance ble sjøsatt i 1978 som et kombinert selfangst og fiskefartøy bygget for arktiske farvann. Fartøyet var etter sin tids standard stort og kostbart å drive, så karrieren som fiskefartøy ble kort. Da fartøyet hadde et åpenbart potensiale for annen bruk ble «Lance» kjøpt av Sjøkartverket i 1981 og ble ombygget for sjømåling, forskning, ekspedisjonsvirksomhet og oljevern. Lance ble ombygget på nytt i 1992 for å bli bedre egnet som forskningsfartøy i polare farvann, og slik havnet skipet Polarinstituttets hender.

I Polarinstituttets tjeneste har «Lance» gjennomført talløse tokt i Arktis. Hun har ført tre ekspedisjoner til Antarktis. I tillegg demonstrerte hun sin styrke da hun gjennomført en spektakulær innfrysing i Polhavet vinteren 2015 gjennom prosjektet N-ICE2015.

I tida fremover skal nye eiere overta «Lance». «Lance» erstattes til neste år av det mer moderne isgående forskningsfartøyet «Kronprins Haakon».