"Svalbard fra lufta" – lansert i Tromsø

«Svalbard fra lufta» er en fotografisk reise i fugleperspektiv over øygruppa som supplerer flyfoto med historiske tilbakeblikk. Gjennom tekst og bilder fortelles det underveis om områder og tema fra Svalbard. I dag ble boka lansert i Tromsø.

..

Smakebit 1 fra boken: Flyfoto av det moderne Longyearbyen anno 2009. Foto: Norsk Polarinstitutt

..

Foto: Norsk Polarinstitutt

..

Leder av Kartseksjonen, Yngve Melvær (t.v.), sammen med redaksjonsgruppa for flybildeboka Harald Faste Aas, Oddveig Øien Ørvoll, Bjørn Fossli Johansen og Anders Skoglund.  Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

..

Smakebit 2 fra boken: Ækongen. Drivtømmer og et hvalskjelett. Foto: Norsk Polarinstitutt

..

Smakebit 3 fra boken: Narhvalhanner med lange støttenner svømmer i drivisen. Foto: Jon Aars / Norsk Polarinstitutt

,,

Etter boklanseringen var det tid for boksignering. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

..

Redaktør Bjørn Fossli Johansen (t.v.) , seksjonsleder Yngve Melvær og teknisk redaktør Harald Faste Aas under boksigneringen. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

..

Mange ville sikre seg boken etter presentasjonen. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

«Svalbard fra lufta» er produsert og utgitt av Norsk Polarinstitutt, anført av Kartseksjonen ved instituttet, med mange interne bidragsytere fra både Forskningsavdelingen og Kommunkasjonsavdelingen, i tillegg til noen eksterne bidragsytere.

Sist mandag ble boken presentert på Svalbard Museum, og i dag var turen kommet til publikum i Tromsø. Boklanseringen foregikk i auditoriet på Framsenteret.

Flybilder fra 1936 til 2012

Boken baserer seg på den nyeste flyfotograferingen av Svalbard, som ble gjennomført i årene 2008 – 2012.  I tillegg er det også bilder fra den første flyfotograferingen tilbake til 1936 og en rekke andre foto tatt fra lufta eller bakken.

Leder av Kartseksjonen, Yngve Melvær, innledet om boka før redaktør Bjørn Fossli Johansen og teknisk redaktør Harald Faste Aas presenterte den nærmere og fortalte hvordan de har arbeidet frem det over 200 sider tykke verket. Johansen arbeidet tidligere som direktør for Miljø-og kartavdelingen ved Norsk Polarinstitutt, før han for noen år siden ble pensjonist. Faste Aas er til daglig topograf ved Polarinstituttet.

Natur- og kulturhistorie fra lufta

Gjennom hele boka blir vi lesere presentert for korte tekster på både norsk og engelsk som forklarer hva vi ser på bildene og som gir bakgrunnsinformasjon om geologi, isbreer, dyreliv, vegetasjon, bosetninger og kulturminner.

Det er ikke tilfeldig at det er nettopp Norsk Polarinstitutt som gir ut flybildeboka. Polarinstituttet har hovedansvaret for den topografiske kartleggingen på Svalbard.

Allerede i 1936 ble flyfoto tatt i bruk som grunnlag for å konstruere kart. Den gang ble det brukt et todekker sjøfly, og bildene ble tatt på skrå fra ca 3000 meters høyde. Med mer moderne fly kunne man seinere fotografere fra større høyde, og bildene ble tatt vertikalt mot bakken, forteller Harald Faste Aas.

Dokumenterer landskap som er endret over tid 

Over tid endres landskapet på Svalbard, breer og kystlinje skifter form og elver tar nye løp. Dette krever at kartgrunnlaget må oppdateres.

Av den grunn har det blitt gjennomført flyfotografering flere ganger siden 1936. Den siste og mest omfattende flyfotograferingen ble utført i perioden 2008-2012. Det ble da tatt ca 17 000 bilder med digitalt kamera, de fleste fra en flyhøyde på ca 8000 meter. En del av bildene ble fotografert i lav flyhøyde for å telle sel eller hvalross, for detaljkartlegging av bosetninger og for å dokumentere ferdselsslitasje og kulturminner.

Boken er trykt i et opplag på 2.000, koster kr. 399,- og kan bestilles hos Norsk Polarinstitutt via:  Den er også til salgs hos Norsk Polarinstitutt i Tromsø og på Svalbard, ulike bokhandlere i Tromsø, Polaria, Svalbard Museum og Svalbardbutikken.