Riksrevisjonens beretning

Her kan du lese Riksrevisjonens beretning for Norsk Polarinstitutt 2016.