Polar stolthet sjøsatt

Byggingen av Norges nye polare forskningsskip, Kronprins Haakon, har nådd en ny milepæl. Mandag ble skipet sjøsatt i dokk i Italia.

KH

Klippet snoren

Rektor Anne Husebekk, UiT (t.v.), direktør Jan-Gunnar Winther, Norsk Polarinstitutt og direktør Sissel Rogne, Havforskningsinstituttet klippet "snoren" som bestod av tynne kabler. Foto: Gunn Sissel Jaklin / Norsk Polarinstitutt Foto: Gunn Sissel Jaklin / Norsk Polarinstitutt

sjøsatt

Sjøsatt

Den 27. feburar 2017 ble skipet sjøsatt ved byggeverftet utenfor La Spezia i Italia. Foto: Øystein Mikelborg / Norsk Polarinstitutt

Tradisjonell seremoni

Tradisjonell seremoni

Sjøsettingsseremonien er en tradisjon hos verftet Fincantieri. På bildet ser vi rektor Anne Husebekk, UiT, direktør Jan-Gunnar Winther, Norsk Polarinstitutt, direktør Sissel Rogne, Havforskningsinstituttet, kaptein Karl Robert Røttingen, (ytterst th) og maskinsjef Leif Bjarne Grutle (ytterst tv). Foto: Gunn Sissel Jaklin / Norsk Polarinstitutt

KH

Klar for vitenskapelige tokt fra 2018

Fartøyet seiler fra Italia rundt 1. oktober og i begynnelsen av 2018 vil skipet være klar for vitenskapelige tokt. Foto: Gunn Sissel Jaklin / Norsk Polarinstitutt

Verftet Fincantieri inviterte til en seremoni hvor direktørene for Norsk Polarinstitutt og Havforskningsinstituttet og rektor for Universitetet i Tromsø klippet snoren som markerte at skipet er sjødyktig.

Fincantieri er et globalt selskap med 20 verft i Europa, Nord- og Sør-Amerika og Asia. Sjøsettingsseremonien er en tradisjon hos verftet.

Skipet kommer til Norge til høsten for sluttutrustning. Sytti prosent av utstyr og instrumentering om bord vil komme fra norske leverandører. Når skipet kommer i drift vil det gi muligheter for kunnskapsinnhenting som langt overgår det som hittil har vært mulig. Om rundt ett år vil det polare forskningsskipet bli døpt i Tromsø.

Relevante lenker

Faktaside om forskningsskipet Kronprins Haakon

Artikkel om sjøsettingen av Kronprins Haakon (NRK Troms 27.02.2017)