Berthinussen er ny styreleder i AMAP

Ingrid Berthinussen er oppnevnt som ny styreleder for AMAPs stiftelsesstyre

Ingrid Berthinussen

Styreleder Ingrid Berthinussen. Foto: Stina Grønbech

Klima- og miljødepartementet har oppnevnt nytt stiftelsesstyre for Sekretariatet til det arktiske miljøovervåkings- og vurderingsprogrammet AMAP. Dette med virkning fra 27. mars 2017. Avdelingsdirektør i MIKA, Ingrid Berthinussen, er oppnevnt som ny styreleder. 

Andre medlemmer i stiftelsesstyret er: André Kammerud (Miljødirektoratet), Astrid Liland (Statens Strålevern), Hugo Parr (pensjonist) og Martin Forsius (Finnish Environment Institute, formann for AMAP).

AMAPs stiftelsesstyre leder stiftelsen, representerer stiftelsen utad, forvalter stiftelsens midler og utøver øvrige gjøremål tillagt styret. AMAPs to-årige arbeidsprogram utarbeides av AMAPs arbeidsgruppe og vedtas av ministermøtet.

Norsk Polarinstitutt deltar aktivt i Arktisk råds arbeid med særlig fokus på klimaendringer, tilpasning til endringer i Arktis og økosystembasert forvaltning. AMAPs arbeidsgruppe er sammen med PAME (Protection of the Arctic Marine Environment) og CAFF (Conservation of Arctic Flora and Fauna) de arbeidsgruppene som instituttet arbeider mest aktivt innenfor.