Rekonstruerer klimahistorie i Antarktis

Med støtte fra blant annet Norsk Polarinstitutt har norske og utenlandske forskere gjort feltarbeid i Dronning Maud Land i Antarktis. Målet er å forstå klimavariasjoner flere millioner år tilbake i tid.

Dronning Maud Land

Illustrasjonsbilde fra Dronning Maud Land i Antarktis. Foto: Stein Tronstad, Norsk Polarinstitutt.

Dette gjør de blant annet ved å avdekke endringer i isvolumet opp gjennom historien. Prøvene skal aldersbestemmes med metoden kosmogen nuklid datering som innebærer at forskerne undersøker hvor lenge en bergart har vært over isen og blitt eksponert for kosmisk stråling.

Sammen med høyoppløselige satellittbilder, skal dette gi god oversikt over landskap, topografi, avsetninger og tidligere brebevegelser.

- Vi vet allerede at iskappen over Dronning Maud Land har vært tykkere enn i dag. Med de metodene vi nå har tatt i bruk kan vi avdekke komplekse geologiske historier. Det betyr at vi kan prøve å forstå hvordan isen i Antarktis reagerer på klimasvingninger og samtidig sammenligne det med siste istid i Skandinavia, forklarer Ola Fredin, forsker ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) til geoforskning.no

Prosjektet er drevet av en internasjonal forskergruppe med både glasiologer og geologer fra Norge, Sverige, USA, Storbritannia og Tyskland. Prosjektet har fått finansiell støtte fra Norsk Polarinstitutt og det svenske Polarforskningssekretariatet, samt offentlig forskningsfinansiering fra alle de deltakende landene.

Det er publisert flere artikler om forskningen i dag. Disse kan du lese her:

NGU

geoforskning.no

Forskning.no