Åpning av utstillinga "On Thin Ice" i St. Petersburg

Statssekretær Cato Karlsen klipper snora og åpner utstillinga

Statssekretær Cato Karlsen klipper snora og åpner utstillinga. Foto: Ann Kristin Balto. Norsk Polarinstitutt.

Den norske generalkonsul Heidi Olufsen ønsker velkommen

Den norske generalkonsul Heidi Olufsen ønsker velkommen. Foto: Ann Kristin Balto. Norsk Polarinstitutt.

Utstillinga står på det Etnografiske museet i St. Petersburg

Utstillinga står på det Etnografiske museet i St. Petersburg. Foto: Ann Kristin Balto. Norsk Polarinstitutt.

Vandreutstillingen om havisen som smelter, åpnet denne uken på det etnografiske museet i St. Petersburg. Statssekretær Cato Karlsen sto for åpningen.

I 2015 frøs Norsk Polarinstitutts forskningsskip "Lance", inn i isen nord for Svalbard. Ombord var forskere som i et halvt år skulle følge med på hva som skjedde under isen, på isen og over isen i en periode som strakk seg fra januar til juli, -fra mørketid til midnattssol.

Det var mange som møtte opp på utstillingsåpninga, som ble etterfulgt av et seminar om vitenskapelige ekspedisjoner i Arktis. Her var det fokus på forskningssamarbeid over landegrenser, klimaendringer, og klimaendringer knyttet opp mot politikk. ICE-leder Harald Steen informerte også om N-ICE2015 ekspedisjonen og de nye forskningsresultatene fra toktet.

Utstillinga står til 25. Juni. 2017