Synnøve og Per Inge blogger fra Antarktis

Geologene Synnøve Elvevold og Per Inge Myhre fra Norsk Polarinstitutt er nå på geologisk feltarbeid i Antarktis sammen med Ane Engvik fra Norges geologiske undersøkelse og Joachim Jacobs fra Universitetet i Bergen.

..

Fra venstre Joachim Jacobs (UiB), Synnøve Elvevold (NP), Ane Engvik (NGU) og Per Inge Myhre (NP). Geologene vil utføre feltarbeid i Antarktis i januar og februar.

De fire geologene skal lage en nytt geologisk kart over Jutulsessen og fjellområdene i nærheten, og undersøke den geologiske utviklingshistorien til denne delen av fjellkjeden i Dronning Maud Land.

Feltarbeidet startet tidlig i januar og vil vare til midten av februar, og geologene vil i denne perioden blogge jevnlig for forskning.no og geoforskning.no - fra fjellene i Antarktis.

Her er bloggene som til nå er publisert:

https://forskning.no/antarktis/geologer-pa-sydentur

http://geoforskning.no/nyheter/grunnforskning/1679-hva-har-antarktis-til-felles-med-afrika