British Antarctic Survey (BAS/UK): Konsekvensutgreiing (Draft CEE) for planlagd aktivitet i Antarktis

British Antarctic Survey (BAS/UK) har laga eit utkast til fullstendig konsekvensutgreiing (Draft CEE) for planlagd aktivitet i Antarktis med grunnlag i Protokollen om miljøvern til Antarktistraktataten.

Ei slik utgreiing krevst når det blir fastslått at ei foreslått verksemd truleg vil ha meir enn ubetydeleg eller kortvarig effekt. Konsekvensutgreiinga er tilgjengeleg for kommentarar frå ålmenta. Kontaktinformasjon er tilgjengeleg i dokumentet. Fristen er 1. mai 2018.

Draft Comprehensive Environmental Evaluation for 'Rothera Wharf Reconstruction and Coastal Stabilisation' (United Kingdom): https://www.bas.ac.uk/about/antarctica/environmental-protection/environmental-policy-and-management/environmental-impact-assessments-eias-in-antarctica/eias-for-proposed-activities-in-antarctica-prepared-by-the-uk/

Les meir:

Konsekvensutgreiing for aktivitetar i Antarktis