Polar Research Institute of China (PRIC/China): Konsekvensutgreiing (Draft CEE) for planlagd aktivitet i Antarktis

Polar Research Institute of China (PRIC/China) har laga eit utkast til fullstendig konsekvensutgreiing (Draft CEE) for planlagd aktivitet i Antarktis med grunnlag i Protokollen om miljøvern til Antarktistraktataten.

Ei slik utgreiing krevst når det blir fastslått at ei foreslått verksemd truleg vil ha meir enn ubetydeleg eller kortvarig effekt. Konsekvensutgreiinga er tilgjengeleg for kommentarar frå ålmenta. Kontaktinformasjon er tilgjengeleg i dokumentet. Fristen er 1. mai 2018.

Draft Comprehensive Environmental Evaluation for ‘Proposed Construction and Operation of a New Chinese Research Station, Victoria Land, Antarctica’ (China):  http://www.chinare.gov.cn/en/CEE2018/

Les meir:

Konsekvensutgreiing for aktivitetar i Antarktis