Ny versjon av Quantarctica

Tredje versjon av kartverktøyet Quantarctica lanseres i dag.

Kart

Quantarctica 3 har et utvidet antall vitenskapelige datalag, og omfavner nå felt som atmosfæreforskning, biologi og havforskning.  Foto: Quantarctica-teamet

Kart

Med Quantarctica kan man kombinere flere datasett fra forskjellige vitenskapelige felt slik at man kan forbedre effektiviteten av sitt vitenskapelige arbeid og gjøre nye oppdagelser. Foto: Quantarctica-teamet

Quantarctica er en gratis samling med vitenskapelige datasett og er presentert på et detaljert kartgrunnlag over Antarktis. Programvaren er gratis. Fra å dekke kun to vitenskapelige felt i forrige utgave, dekker Quantarctica nå i tredje utgave ti felt, og går også lenger nord enn tidligere.

Et team av vitenskapelige redaktører er også rekruttert og har anbefalt datasett fra sine disipliner for integrering i Quantarctica.

Norsk Polarinstitutt leder arbeidet med kartverktøyet, men vi så at vi trengte et internasjonalt mangfold av eksperter som kunne hjelpe oss innenfor de ulike forskningsfeltene. Derfor har vi knyttet til oss 15 eksperter fra åtte forskjellige land, forteller prosjektkoordinator, George Roth, ved Norsk Polarinstitutt (NP).

Kartverktøyet var først utviklet for bruk internt i NP, men det ble etter hvert en tydelig etterspørsel også utenfor huset om å få kunne bruke verktøyet.

For forskere i felt er dette et viktig verktøy. Det er gratis, man trenger ingen lisens, og man kan bruke det uten internettforbindelse. Her kan man også legge inn sine egne ruter og gjøre analyser som kan være nyttig når man for eksempel skal skrive forskningsartikler. Quantarctica kan også være et godt verktøy for logistikk-planlegging, eller om man bare har lyst til å utforske Antarktis på sin egen datamaskin, sier Roth.