Ny database gir innsikt i fortidens klima

En global database gjør det mulig å rekonstruere klimaet i Antarktis og Arktis 2000 år tilbake. Dermed kan den globale oppvarmingen sees i sammenheng med klimagassutslipp og naturlige variasjoner.

Mann tar isprøve

Forsker i geologi og fysikk ved Norsk Polarinstitutt, Dmitry V. Divine på jobb i Arktis hvor han henter ut en sjø-iskjerne som det skal tas prøver av. Foto: Malin Johansson

Antarktis. Natur.

Klimaet er fortsatt stabilt i en stor del av Antarktis. Unntaket er den Antarktiske halvøya hvor man ser at det pågår en vesentlig oppvarming. Bildet ser vi Sydshetlandsøyene på den Antarktiske halvøya. Foto: Ann Kristin Balto / Norsk Polarinstitutt

Mann i båt med isbre i bakgrunnen

- Vi snakker om en oppvarming som skiller seg ut historisk, sier forsker Dmitry Divine om funnene fra databasen.

Gjennom databasen kombineres klimaindikatorer med nye matematiske og statistiske modeller.

– Ved å se på klimaendringene i historisk perspektiv, så håper vi å kunne si hvor mye av endringene som er naturlige, og hvor mye som er menneskeskapt, sier forsker i geologi og fysikk ved Norsk Polarinstitutt, Dmitry V. Divine.

Sammen med kollega Johannes Werner fra Universitetet i Bergen har han hatt ansvaret for datainnsamlingen for den arktiske regionen.

På bakgrunn av resultatene har han vært med på å skrive to artikler om Antarktis og tre om Arktis, som er publisert i internasjonale anerkjente tidsskrifter, som blant annet Nature Scientific Data.

– Med denne databasen og de nye matematiske og statistiske metodene kan vi kan lage rekonstruksjoner der vi kan kartlegge klimaet i Arktis ned til den minste detalj de siste 2000 årene, forteller Divine.

Ser klimaendringer over tid

Past Global Changes, Pages2K, er et internasjonalt prosjekt der klimaendringer over de 2000 siste år studeres. Et av målene er å forstå mekanismene bak endringene i ulike regioner i verden. Om lag 650 steder i verden, inkludert alle kontinentale regioner og havbasseng er med i basen. Med klimaindikatorer menes informasjon om alt fra årringer til iskjerner, koraller, marine sedimenter og fra innsjø, samt forskjellig historisk dokumentasjon.

Ved å se disse indikatorene i sammenheng med statistiske modeller kan man se klimaendringene i en lengre sammenheng.

Når det gjelder Arktis har Divine bidratt i tre forskjellige artikler der to av de tar for seg rekonstruksjoner av temperaturene i Arktis de siste 2000 år. Den tredje studien går på hydraklima – det vil si klimatiske forandringer når det gjelder fuktighetsbalanse i den arktiske regionen.

Forskerkollegene Katrine Husum og Elisabeth Isaksson ved Norsk Polarinstitutt har også bidratt til artiklene.

– Sammenheng med klimagassutslipp

– Våre data viser at temperaturene har økt dramatisk i løpet av de siste ti-årene. Vi har brukt indikatorer fra trær, is og sedimenter i innsjøer, og kombinert dette med matematiske og statistiske modeller. Dermed kan vi sette oppvarmingen inn i en lengre kontekst for å se om det har vært en naturlig oppvarming. De varmeste periodene var under middelalderen i år 926-935 og mellom 1993-2002.

Etter middelalderen gikk vi inn i Lille Istid som ikke avtok før på midten av 1800-tallet.

– Da forandret alt seg. Vi ser at oppvarmingen skjøt fart, samtidig som der var økende klimagassutslipp. Det er med stor sannsynlighet at vi derfor snakker om klimaendringer på bakgrunn av menneskelig påvirkning. Vi snakker om en oppvarming som skiller seg ut historisk.

Datamaterialet går bare til 2002, og forskerne kan derfor ikke si noe med statistisk sikkerhet om disse årene.

– Men vi vet at oppvarmingen bare har fortsatt de siste 15 årene, og at datamaterialet vårt ville vist en mer fremtredende oppvarming dersom vi hadde hatt rekonstruksjoner fra de siste årene.

Globalt ble over 600 klimaindikatorer brukt i studiet. Når det gjelder Arktis ble det brukt cirka 50 klimaindikatorer og det er sett på lokale og regionale variasjoner.

Datamaterialet viser også at nedbøren i Arktis har økt i løpet av det 20. århundre. Dette forventes å fortsette og kanskje også akselerere.

– Men for å kunne gjøre en fullstendig analyse rundt dette temaet, trenger vi mer flere data på klimaindikatorene, sier Divine.

Fortsatt stabilt i en stor del av Antarktis

Med unntak for den Antarktiske halvøya hvor man ser at det pågår en vesentlig oppvarming, viser dataene som er samlet inn at klimaet i Antarktis har vært relativt stabilt disse årene.

– Vi kan ikke si at vi ser noen uvanlig oppvarming på bakgrunn av menneskeskapte klimaendringer. Vi avviser ikke at det pågår en oppvarming, men vi kan ikke bevise at den er statistisk annerledes enn andre lignende perioder der oppvarmingen har skjedd naturlig, sier Divine.

Her kan du lese artiklene:

https://www.nature.com/articles/sdata201788

https://www.clim-past.net/13/1609/2017/

https://www.clim-past.net/14/527/2018/

https://www.clim-past.net/14/473/2018/

https://www.clim-past.net/14/101/2018/