Klimaforskere retter blikket mot Svalbard

Jordas klima er i ferd med å endre seg og i Arktis oppleves klimaendringene spesielt sterkt. Det gjør at forskning fra Svalbard er høyaktuell.

,,

Arktis opplever rask temperaturøkning i luft og i vann, store reduksjoner i havis- og isbreutbredelse og økende grad av ekstremvær, og alt dette påvirker planter, dyr og fugler på øygruppen i nord. Her ser vi fugleforskere på feltarbeid på Svalbard. Foto: JB Strobel

..

Artikkelen i Global Change Biology sammenstiller data fra biologer med ulik spesialkunnskap om dyre- og fuglearter på Svalbard, i tillegg til bidrag fra en havisforsker ved Polarinstituttet. På bildet ser vi krykkjer i nærkamp. Foto: Sébastien Descamps / Norsk Polarinstitutt

..

Fugleforsker Sébastien Descamps er hovedforfatter av artikkelen om Svalbards dyreliv og som nå opplever å bli sitert av fagtidsskrifter verden rundt.  Foto: Jan Roald / Norsk Polarinstitutt

..

Fjellreven er blant de fire varmblodige dyreartene som lever på Svalbards tundra, og som også rammes av klimaendringer og ditto utfordrende tilgang på mat. Foto: Sébastien Descamps / Norsk Polarinstitutt

..

Høyere havtemperatur, som et resultat av global oppvarming, gjør at hav- og fjordisen i Arktis minker. Det skaper problemer for blant annet flere av selartene i Arktis. Foto: Sébastien Descamps / Norsk Polarinstitutt

Verdens klimaforskere retter blikket mot Svalbard og Arktis. Her skjer oppvarmingen omtrent dobbelt så fort som det globale gjennomsnittet. I stor grad skyldes dette at smelting av snø og is gir en mørkere overflate og dermed økt opptak av solenergi. Den betydelige regionale oppvarmingen fører til stadig mindre havis, smelting av isbreer og innlandsisen på Grønland.

En gruppe forskere fra Norsk Polarinstitutt har gjennomgått konsekvenser av klimaendringene, og konklusjonen er at for de fleste fugle- og pattedyrarter på Svalbard har klimaendringene negative virkninger.

Siteres verden rundt

Studien har vekket stor internasjonal oppmerksomhet etter at den ble publisert i Global Change Biology i 2017 og var blant de 15 mest nedlastede artiklene til tidsskriftet i fjor. Den er så langt sitert 19 ganger av ulike fagtidsskrifter rundt om i verden.

Biolog og fugleforsker Sébastien Descamps er hovedforfatter av artikkelen. Studien har sammenstilt data fra biologer ved instituttet med ulik spesialkunnskap om dyre- og fuglearter på Svalbard, i tillegg til bidrag fra en havisforsker ved Polarinstituttet.

Forskningen vi blir presentert for gir innsikt i de klimaendringene som allerede finner sted på Svalbard, og er samtidig et varsel om framtidige regionale og globale konsekvenser av disse endringene.

Den store interessen for resultatene som vi presenterer viser at klimaforskning fra Svalbard er høyaktuell, sier Sébastien Descamps.