Flyplassisens styrke under lupen

Er det forskjell i styrken på den naturlige isen og reparasjonsisen på Troll flystripe?, spør masterstudent Maren Salte Kallelid. I vinter har hun tilbragt tre uker på blåisen for å finne svar, og allerede nå har hun noen resultater klare. 

..

I arbeid på isen

Masterstudent Maren Salte Kallelid arbeidet i tre uker på flyplassen ved Troll for å sammenligne styrken på reparasjonsisen og den naturlig blåisen. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

..

Testet styrken

Det var lange dager på Maren Salte Kallelid under feltoppholdet på Troll. Nå er hun tilbake til NTNU der hun avslutter masteroppgaven. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

..

Troll flystripe

Når det er vind i området rundt flystripa blåser det sand fra fjellene som legger seg på isen. Mørk sand på is trekker til seg sol og varme, og gjør at det dannes smeltehull i isens overflate. Foto: Sven Lidström / Norsk Polarinstitutt

..

Reparerer hull i isen

Flyplasspersonell hakker opp is og fjerner sand fra sandhullene, før de fyller med vann som fryses. Slik sikrer de at overflaten på flystripa blir jevn og hard. Foto: Sven Lidström / Norsk Polarinstitutt

..

Trygt å lande

– Foreløpige data viser at isen på flystripa er flere ganger sterkere enn hva som er minimum for å ta i mot de største flyene som lander her, sier flyplassansvarlig Sven Lidström, som her er avbildet på kontoret på Troll. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

..

Takler store fly

Det er totalt ni flystriper i hele Antarktis, og Troll er en av fem flystriper som kan ta mot større fly. Her ser vi en Boeing 757, som er av de største flyene som har landet på Troll. Foto: Sven Lidström / Norsk Polarinstitutt

..

Børster sand av kjøretøy

Et stykke før man kommer inn på flyplassområdet må man stoppe for å børste sand som har lagt seg på kjøretøyene. Her er det overingeniør Einar Johansen som har stoppet for børste av beltevogna.  Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

..

Sandhull

Sandhull som dette er vanlig på Troll flystripe, men flyplasspersonellet fjerner dem og fyller de med vann slik at de fryser til is. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

..

Troll – Cape Town

Sist sommersesong, som nylig er avsluttet, var det 11 flyvninger til og fra Troll og Cape Town. I tillegg var det 23 flyvninger mellom Troll og andre stasjoner i Antarktis. Dette flyet gikk fra Troll til Cape Town den 17. februar. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

..

Flysamarbeid

Det er personell fra Trollstasjonen som ivaretar sikkerhet og drift av flystripa. På bildet ser vi personell fra Troll lasse på og av et av flyene som landet på flystripa i februar i år. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

Norges eneste flyplass i Antarktis ligger på blåisen ved Troll-stasjonen i Dronning Maud Land. Den 3000 meter lange flystripa omgir seg med snø og is så langt øyet kan se, og innimellom noen fjell som stikker opp fra isen.

Når det er vind i området, som det ofte er, blåser det sand fra fjellene som legger seg på isen. Mørk sand på is trekker til seg sol og varme, og gjør at det dannes smeltehull i isens overflate.

Portal til Antarktis

Flyplassen kan ikke ha hull i isen, og derfor børstes og repareres isen gjennom hele den korte, men hektiske sommersesongen når flystripa er åpen. Likedan må alle kjøretøy, som beltevogner og scootere, børste av sand før de kjører inn på selve flyplassområdet. Hensikten er at det føres minst mulig sand inn til flyplassområdet.

Flystripa skal være operativ hele sommeren, og kunne ta mot både større og mindre fly, så hull i isen kan vi selvfølgelig ikke ha, og derfor gjør vi ulike tiltak for å redusere sandmengden, forteller operasjonskoordinator og flyplassansvarlig ved Troll, Sven Lidström, fra Norsk Polarinstitutt.

Troll flyplass er nemlig en av de mest travle flyplassene i Antarktis. Den er åpen fra oktober til februar i den antarktiske sommersesongen, og brukes til transport av personell og utstyr i forbindelse med forskning på Troll, og som mellomstasjon for mindre fly som skal videre til andre lands stasjoner i området. Det er Norsk Polarinstitutt som drifter både flystripa og Troll-stasjonen.

Fjerner sand og tetter hullene

Sist sommersesong, som nylig er avsluttet, var det 11 flyvninger til og fra Troll og Cape Town. I tillegg var det 23 flyvninger mellom Troll og andre stasjoner i Antarktis.

Det er totalt ni flystriper i hele Antarktis, og Troll er en av fem flystriper som kan ta mot større fly. Det er helt nødvendig at isen på flystripa til enhver tid er sterk nok til å takle flyene.

Flyplasspersonellet fjerner derfor sanden og tetter hullene i isen med en blanding av vann og is som fryser i det kalde klimaet. Dette gjør de kontinuerlig gjennom hele sesongen og sikrer dermed at flystripa er sterk nok til å ta imot både mindre fly og større fly, som har plass til mellom 80-100 passasjerer, om nødvendig.

– Foreløpige data viser at isen på flystripa er flere ganger sterkere enn hva som er minimum for å ta i mot de største flyene som lander her, sier Lidström.

Norsk Polarinstitutt har ønske om å undersøke styrken på den naturlige blåisen kontra den reparerte isen.

Iskjerneprøver med i bagasjen

I den anledning har Polarinstituttet hyret inn masterstudent Maren Salte Kallelid fra NTNU for å ta prøver av isens styrke på flystripa.

I tre uker i vinter, fra tidlig morgen til sen ettermiddag, har hun arbeidet på isen for å undersøke om det er forskjell i styrke på reparasjonsisen og den naturlige isen.

Godt kledd, med to lag med ull, i tillegg til fleece og arbeidsdress, har Kallelid samlet isprøver og foretatt målinger. På det varmeste viste gradestokken åtte minusgrader, og rundt tolv minus på det kaldeste.

Temperaturforskjeller i isen

Noen av svarene på styrkeforholdet fikk hun allerede på Troll.

– Det er en forskjell mellom reparasjonsisen og den naturlige isen, og den ser ut å avhenge av temperaturforskjell, sier hun.

Når feltperioden var over tok Kallelid med noen iskjerneprøver til Norge, godt oppbevart i en solid fryseboks med masse kjøleelementer under reisen nordover.

Tilbake ved NTNU i Trondheim skal hun analysere istypene nærmere i laboratoriet, og etter hvert sammenfatte funnene i masteroppgaven, som blir ferdig til sommeren. Norsk Polarinstiutt vil få en rapport om isens tilstand når denne er klar.

Det kan også hende at forskningen til Kallelid vil resultere i en fagartikkel i et internasjonalt tidsskrift, det er nemlig interesse for tematikken knyttet til isstyrke på flyplasser i Antarktis, også fra andre land enn Norge.

– Det trengs mer kunnskap rundt sikkerheten og drift av en flyplass i Antarktis. De undersøkelsene som Maren gjør for oss vil være viktige data for den videre driften av Troll flystripe, men også andre stasjoner sine flyplasser kan dra nytte av denne forskningen, sier Sven Lidström.

Stenger flystripa i vinterhalvåret

Nå er Troll flystripe stengt for sesongen. Det siste flyet gikk til Cape Town i slutten av februar, og tilbake på Troll er nå de seks overvintrere som skal drifte stasjonen alene gjennom den lange antarktisvinteren. I november, når ny sommersesong står for tur, åpner flystripa igjen og gjør seg klar for nye landinger og avganger for forskere, sommerpersonell, neste sesongs overvintrere og utstyr.

.......

Historien om Troll flyplass

I januar 2003 kommer miljøvernminister Børge Brende som den første norske statsråd på besøk til Dronning Mauds Land. Han besøker blant annet den norske forskningsstasjonen Troll. Under besøket får han informasjon om at Norge er det eneste kravhaverlandet uten helårsvirksomhet. At Norge er tilstede i Antarktis på helårsbasis gjør at vi blir lyttet til og ”gir oss større tyngde i traktatsamarbeidet”, uttrykte Brende den gangen.

Samme år bevilger Miljøverndepartementet midler til å bygge ut Troll til helårlig forskningsstasjon.

Omtrent samtidig beslutter man å lage en flystripe i nærheten av forskningsstasjonen. Dette vil gjøre Troll enda mer attraktiv for det internasjonale forskningsmiljøet.

I motsetning til andre som bygger flystriper på snø eller barmark beslutter man heller å frese ut en 3000 x 100 meter flystripe i blåis. Dette blir begrunnet med flere fordeler, bl.a. med hensynet til miljøet, levetid og flyoperative forhold.

Men etablering av flystripa er ikke problemfritt. Ujevnheter på opp til 75 cm skrapes og freses vekk. Hull og sprekker ”limes” igjen med vann som siden fryser til is. Og sandfylte lommer graves ut, renses og gjenfylles på samme måte.

Men problemene løses underveis og flyplassen sertifiseres av norske myndigheter.

I februar 2005 er flystripen så godt som fullført. Et område på 1500 x 50 meter klargjøres for å ta i mot det første flyet med HM Dronning Sonja om bord.

12. februar 2005 åpnet den norske helårsstasjonen Troll m/ flyplass av HM Dronning Sonja, som ankommer i en Hercules C-130 fra 335-skvadronen.

Arbeidet med fresing og tetting av hull og sprekker fortsetter til man får en nesten feilfri isflate på 3000 x 100 meter. Banen er nå av en slik kvalitet at man kan ta i mot så store fly som helst.

Kilder: Norsk Polarinstitutt og Norskeflyplasser.no