Avslørte et arktisk hvalorkester – under isen

Naturens "grand old man", grønlandshvalen, som kan bli over 200 år gammel, har flere kvaliteter: Den arktiske kjempen kan synge sanger som overrasker både forskere og media verden over.

..

Sangerne fra isen

Det er ikke bare fugler som synger våren inn. I havet mellom Svalbard og Grønland er det rene hvalorkester på denne årstiden når de mannlige utgavene av grønlandshvaler stemmer i med sangene sine, mest sannsynlig for å tiltrekke seg hunner. Foto: Nick Cobbing / Norsk Polarinstitutt

..

Var nesten utryddet

Grønlandshvalen var nesten utryddet, og var den hvalarten i arktiske områder som først ble kommersielt utnyttet. Hvalen svømmer sakte og er så tunge at de flyter når de er døde, og derfor ble de fangstet av de tidligste hvalfangerne som brukte seilskip og robåter. Foto: Jon Aars / Norsk Polarinstitutt

..

Christian Lydersen

Forsker Christian Lydersen er medforfatter i den nye studien. Foto: Kit M. Kovacs / Norsk Polarinstitutt

..

Kit M. Kovacs

Forsker Kit M. Kovacs er medforfatter i den nye studien. Foto: Jan Roald / Norsk Polarinstitutt

I dag har hvalsanger fra Arktis vært en stor hit i medier over hele verden. Årsaken er en ny studie som viser et overraskende mangfold i stemmeprakten til grønlandshvalen. Hvalene kan nemlig skilte med et svært variert vokalrepertoar.

I media kan vi lese at grønlandshvalene omtales som jazzsangerne fra Arktis (se lenker til internasjonale medieoppslag lengre ned i saken).

Studien ble publisert i dag i Letters of Biology, og forskerne Kit M. Kovacs og Christian Lydersen fra Norsk Polarinstitutt er medforfattere av artikkelen.

Hør lydopptak: Grønlandshvalens sang 1. Lyd: Stafford, Lydersen, Wiig, Kovacs

                      Grønlandshvalens sang 2. Lyd: Stafford, Lydersen, Wiig, Kovacs

Kjærlighetssanger

Bakgrunnen for studien er lyttebøyer som ble plassert i Framstredet, midt mellom Svalbard og Grønland, i årene 2010 til 2014. Lyttebøyene registrerte alle slags lyder, både fra ikke-biologiske kilder (som lyd fra isskuring, vind og bølger, seismiske undersøkelser og båttrafikk) til vokalisering og ekkolokalisering fra ulike marine pattedyr. Bøyen henger på en rigg i havet og er plassert på cirka 80 meters dyp.

Etter at forskerne hadde analysert dataen fra bøyene viste det seg at de inneholdt hele 184 ulike hvalsanger. De fant grønlandshvalsang nesten hele året i bøyene. Og særlig var det stor aktivitet i perioden fra oktober-november til ut april.

Variasjonene i sangene gjør hvalene unike blant hvalpopulasjoner, og muligens også blant pattedyr generelt. En sang kunne gjerne vare fra 45 sekunder til 2 minutter, og hvalene gjentok gjerne den samme visa om og om igjen...

Og det er bare hannene som synger, mest sannsynlig for å tiltrekke seg hunner de kan parre med.

Skjulte seg under isen

Lydopptaket fra lyttebøyene var gode nyheter for grønlandshvalen som etter å ha blitt utsatt for massiv jakt i flere hundre år, var nær utryddet.

Men det er flere lyspunkter. Hvaltelling utført av Norsk Polarinstitutt i 2015 viser at det er langt flere grønlandshvaler enn forskere først har antatt, muligens rundt 300 grønlandshval i den norske Spitsbergen-bestanden. Forskere tror hvalen har skjult seg i isen i mange hundre år, og på den måten vært utilgjengelig for jakt. Slik har bestanden levd et relativt uproblematisk liv dypt inne i isen.

Kristisk utrydningstruet

Grønlandshval står som kritisk truet (CR) på den norske rødlista over truede arter, men selv om tallet på grønlandshvaler er høyere enn forskere har trodd, er det likevel fortsatt få individer for å være et pattedyr som kan leve i 200 år, den reproduserer langsomt (blir ikke kjønnsmodne før de er rundt 25 år gamle) og er derfor fortsatt utrydningstruet.

Lever hele livet i Arktis

Grønlandshvalen oppholder seg hele livet i arktiske farvann. Det finnes fem bestander av denne hvalarten. En av disse er den såkalte Spitsbergenbestanden, og som finnes i Grønlandshavet mellom Grønland og Svalbard, og østover i Barents- og Karahavet langt inne i russisk Arktis.

Forskningen med lyttebøyene ble finansiert av Norsk Polarinstitutt, Svalbard Miljøvernfond, Svalbard Science Forum, Framsenteret og Forskningsrådet.

Referanse:

K. M. Stafford, C. Lydersen, Ø. Wiig, K. M. Kovacs; Extreme diversity in the songs of Spitsbergen's bowhead whales in Biology Letters, April 2018, Volume 14, issue 4. Doi: 10.1098/rsbl.2018.0056.

 

Noen av de mange internasjonale medieklippene om de syngende grønlandshvalene (lydspor av hvalsang i flere av lenkene): 

http://www.washington.edu/news/2018/04/03/bowhead-whales-the-jazz-musicians-of-the-arctic-sing-many-different-songs/  (med lydopptak)

https://uk.reuters.com/article/us-science-whales/arctic-jazz-bowhead-whales-have-amazingly-diverse-songbook-idUKKCN1HB00H

http://www.bbc.com/news/science-environment-43630716 (med lydopptak)

https://www.theguardian.com/environment/2018/apr/04/arctic-jazz-bowhead-whales-are-the-coolest-cats (med lydopptak)

https://www.independent.co.uk/environment/bowhead-whales-sing-song-jazz-kate-stafford-biology-letters-spitsbergen-population-greenland-a8286756.html

https://www.newscientist.com/article/2165495-virtuoso-bowhead-whales-constantly-make-up-new-songs/

https://phys.org/news/2018-04-bowhead-whales-jazz-musicians-arctic.html (med lydopptak)

https://www.seattletimes.com/seattle-news/science/uw-research-listen-to-the-crazy-crazy-songs-of-bowhead-whales/ (med lydopptak)

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5575761/Scientists-say-bowhead-whales-repertoire-184-songs.html (med lydopptak)

https://www.japantimes.co.jp/news/2018/04/04/world/science-health-world/nonstop-jazz-bowhead-whales-not-singers-also-avid-composers/#.WsRz2i5ua70