Naturverner Hanna Resvoll-Holmsen – første kvinnelige forsker på Svalbard

Botanikeren Hanna Resvoll fra Vågå i Oppland står på dekk på fartøyet "Holmengraa" sammen med geologen Gunnar Holmsen. Året er 1908 og de to forskerne er på vei nordover, i forbindelse med den etter hvert så betydningsfulle Svalbardekspedisjonen. På bildet seiler skipet forbi Amsterdamøya ved nordvestspissen av Spitsbergen.

Hanna

Hanna Resvoll og Gunnar Holmsen. Foto: Adolf Hoel / Norsk Polarinstitutt

Det var ingen hvem som helst Hanna stod ved siden av på dekket. Gunnar Holmsen skulle senere bli hennes ektemann. Men først skulle de utforske Svalbard, innenfor hver sine fagfelt.

Resvoll selv var ingen hvem som helst. Hun ble den første norske kvinnelige forskeren på Svalbard. Resvoll virket på samme tid som de kjente polarheltene Nansen og Amundsen hadde sine mest aktive år i utforskningen av polarområdene. Hanna var som dem, en pioner, men i ettertida har hun ikke høstet stor berømmelse utenfor eget fagfelt. Ufortjent, vil nok mange hevde. Arbeidet som Resvoll utførte regnes i dag som starten på Norges vitenskapelige innsats på de nordlige øynene og medvirket til at Svalbard ble norsk eie i 1920.

Hanna Resvoll-Holmsen banet også vei for kvinner i akademia, og i polarforskningen. Hun ble blant de første som skrev hovedfagsoppgave i botanikk i Norge, og senere den aller første kvinnelige dosenten i plantegeografi. Hannas interesser for planter førte henne til Spitsbergen. Hun krysset isbreer, besteg bratte fjell og gikk langs kyster mens hun kartla arktiske planter, fotograferte og samlet fossiler. Hun ble også den første som brukte fargefoto for å dokumentere plantelivet på Svalbard, og i 1927 ga hun ut det som senere ble en klassiker i botanikk: «Svalbards flora».

Resvoll-Holmsens trang til å bevare naturen på Svalbard og på fastlandet går som en rød tråd gjennom hele hennes virke, og hun bidro til varig vern av utsatte dyrearter, fortidslevninger og planter. I dag omtales hun gjerne som vår første moderne natur- og miljøverner.

Hanna var også mor, ble gift og siden skilt, som var nokså uvanlig på den tida, for så å gifte seg igjen, da med Gunnar Holmsen.
Hanna Resvoll-Holmsen æres med et monumentalt kunstverk i den offentlige utsmykningen av glassgården i utvidelsen av Framsenteret. Kunstner er Anne-Karin Furunes. Vel verdt et besøk for alle som tar turen til Tromsø!

----

Les mer om Hanna Resvoll Holmsen: http://www.npolar.no/no/nyheter/2017/11-24-naturverner-hanna-resvoll-holmsen.html

Se flere historiske polarbilder i vårt fotoarkiv på nett: https://bildearkiv.npolar.no/fotoweb/