Samler ekspertisen på Antarktis

Fagfolk fra hele Norge møtes i Tromsø for å snakke om den norske forskningen i Antarktis.

Pingviner på is

Antarktis byr på unike forskningsmuligheter. Foto: Ann-Kristin Balto / Norsk Polarinstitutt

Forskningsstasjon. Bygninger

Den norske forskningsstasjonen Troll i Antarktis. Foto: Sven Lidström / Norsk Polarinstitutt

Portrett av kvinne

Seniorrådgiver Birgit Njåstad ved Norsk Polarinstitutt. Foto: Jan Roald / Norsk Polarinstitutt

Seminaret som varer i to dager er en oppfølging av det første Antarktisseminaret som fant sted for to år siden.

– Det var et behov for å skape en møteplass der vi kunne samle det norske Antarktis-miljøet. Antarktismiljøet i Norge er ikke så stort, men ikke desto mindre trenger vi å ha bedre oversikt og vite mer om hva våre kolleger jobber med og utveksle ideer. Det er tydelig at vi har fylt en nisje som det er behov for, sier seniorrådgiver Birgit Njåstad, ved Norsk Polarinstitutt.

Seminaret gjennomføres i et samarbeid mellom Norsk Polarinstitutt og Forskningsrådet, og retter seg primært mot forskere, men også myndigheter og beslutningstakere. Seminaret legger vekt på formidling av nye funn fra pågående forskningsprosjekter og presentasjoner av nye prosjekter innenfor hele det vitenskapelige spekteret.

– Vi ønsker å styrke det norske Antarktis-forskermiljøet. Da kan vi få til bedre prosjekter, høyere kvalitet og bidra i enda større grad internasjonalt. Det er naturlig at Norsk Polarinstitutt tar en koordinerende og tilretteleggende rolle for norsk forskning i sør da Antarktis er en viktig del av vår rolle og vårt mandat, sier hun.

Unikt laboratorium

Antarktis er i endring. De siste tiårene er det registrert betydelig oppvarming over deler av Antarktis. Også havtemperaturen øker og i enkelte områder forsvinner store mengder av ismassen.

– Vi må forstå Antarktis for å skjønne endringene som skjer der. Men, Antarktis er et så stort og utilgjengelig kontinent, så godt nasjonalt og internasjonalt samarbeid helt nødvendig for å knekke koden. Klimaendringene som pågår i Antarktis har potensiale til å påvirke samfunn i hele verden. Smelter det mye is for eksempel, så snakker vi om en betydelig påvirkning av havnivået, sier Njåstad.

Hun påpeker at kontinentet ellers byr på unike forhold til å studere upåvirkede systemer og fungerer som et naturlig laboratorium for mange forskningsområder.

Hovedtaler fra Australia

Som hovedtaler kommer Steven Chown som er president i SCAR (Scientific Committee for Antarctic Research). SCAR er vitenskapskomiteen for Antarktis, og skal koordinere og legge til rette for internasjonalt samarbeid om forskning i Antarktis. I år fyller SCAR 60 år, noe som ble markert flere steder i verden.

– I løpet av de siste 60 årene har Antarktisforskere gjort overraskende funn som har forandret hvordan vi ser på vår verden og forandringen som pågår. Disse funnene har påvirket politiske beslutninger og initiert internasjonale diskusjoner om klimaendringer, har Chown tidligere uttalt.

Chown har tatt turen fra Melbourne, Australia til Tromsø for å snakke om Antarktisforskning i global sammenheng.

I tillegg til Chown skal en rekke forskere og aktører ha presentasjoner.

- Ustabilt i vest - stabilt i øst

Forsker Geir Moholdt ved Norsk Polarinstitutt skal snakke om nettopp usikkerhetene rundt framtidas havnivåstigning.

– En av de største usikkerhetene er endringer i innlandsisen i Antarktis. Vi prøver å beregne isutstrømmingen for hele Antarktis. Ved hjelp av satelittmålinger ser vi på hvor mye is som strømmer ut fra kontinentet. I Vest-Antarktis ser vi at isutstrømmingene har økt, og er større enn nedbøren. Det er alarmerende.

I Øst-Antarktis som er den største delen, er det overraskende stabilt.

– Der har det kun vært små endringer de siste årene, men vi har ingen garantier for at det alltid vil være sånn, sier Moholdt.

Tokt med nyskipet i Sørishavet

Øystein Mikelborg som er assisterende prosjektleder for bygginga av «Kronprins Haakon» skal fortelle litt om det nye forskningsskipet under seminaret.

– Skipet er et multifartøy som vil bringe forskninga langt framover. For hvert nye forskningsfartøy som kommer i drift, viser det seg at forskningen gjør et hopp, forteller Mikelborg.

Seminaret går av stabelen 7. – 8. mai ved Framsenteret i Tromsø.