Kina og Norden samarbeider om Arktis

Tromsø er i dag vertskap for en konferanse der vitenskapsmiljøer fra Kina og Norden møtes for å diskutere Arktis.

80 personer oppstilt

Det er rundt 80 deltakere på CNARC-symposiet i Tromsø denne uken. Foto: Malin Alette Hansen / Norsk Polarinstitutt

Fire menn oppstilt

I tre dager samles vitenskapsmiljøer fra Kina og Norge på Framsenteret i Tromsø. Fra venstre: Seniorforsker Arild Moe ved Fritjof Nansens Institutt, direktør Huigen Yang ved Polar Research Institute of China, direktør Ole Arve Misund ved Norsk Polarinstitutt og visepresident Jian Yang fra Shanghai Institutes for International Studies. Foto: Renate Alsén Øvergård, Norsk Polarinstitutt

I en periode der Norge og Kina ikke har hatt et samarbeid på offentlig nivå, så har dette vært en plattform der vi har hatt et visst samarbeid med en rekke institusjoner i Kina. Flere institusjoner fra Kina og Norden er med i dette samarbeidet der Arktis er i fokus, sier direktør ved Norsk Polarinstitutt, Ole Arve Misund.

Klimaendringene i Arktis påvirker Kina

The China-Nordic Research Center (CNARC), ble stiftet i Shanghai i 2013. Ti institusjoner er med, hvor det fra norsk side er Norsk Polarinstitutt, UiT Norges arktiske universitet og Fritjof Nansen Institutt. CNARC skal være en plattform for akademisk samarbeid mellom landene, og skal skape oppmerksomhet og kunnskap om Arktis. Klimaendringer er også et viktig tema.

Klimaendringene som skjer i Arktis påvirker allerede Kina. De opplever nå mer nedbør enn før, i form av veldig kaldt regn. Det gjør stor skade på avlinger og infrastruktur. Forskningsmessig er dette blitt en utfordring. I tillegg har Kina ambisjoner om å være aktiv i Arktis, og har markert seg som en tydelig aktør, sier Misund.

Han legger til at Kina holder på med å fornye sin forskningsflåte og er en interessant samarbeidspartner for forskningsmiljøet.

De holder et høyt nivå vitenskapelig, og er klar på at de ønsker et samarbeid med våre forskningsinstitusjoner.

Naturlig samarbeidspartner

Fagdirektør Jan-Gunnar Winther har vært med siden starten og sier det er naturlig å samarbeide med Kina når det gjelder Arktis. Han mener at institusjonene har hatt et godt utbytte av samarbeidet så langt.

Akademiske institusjoner har fått en plattform hvor de kan samarbeide, og forskere og studenter har kunnet dra på utveksling. Kina har interesse av dette samarbeidet av flere grunner. I tillegg til at de har en forskningsflåte og har interesser rundt klimaendringene, så har de også kommersielle interesser som skipstrafikk i Nordvestpassasjen og marine ressurser. Geo-politisk har de også et ønske av å være med på å utvikle regionen, sier Winther.

Dette er sjette gang CNARC skal møtes, men første gang i Tromsø. Konferansen er lagt til Framsenteret.

Cirka 80 forskere er forventet til å delta, hvorav halvparten fra Kina. Temaet i år er integrert havforvaltning, hvor blant annet fiskeriforvaltning, marin forurensning og klimaendring og maritim forvaltning og bærekraft skal diskuteres.