Årsmeldingen 2017

I Norsk Polarinstitutts sin årsmelding kan du lesa om aktivitetar, rekneskap og publikasjonar frå fjoråret.

..

I tillegg gjev årsmeldinga innblikk i noko av arbeidet til instituttet gjennom følgjande populærvitskaplege artiklar:

  • Svalbard frå lufta – ei bildebok på kaffibordet, av topograf Harald Faste Aas
  • SEAPOP avdekkjer endringar i sjøfuglsamfunnet på Svalbard, av sjøfuglforskar Hallvard Strøm
  • Iselvane i Antarktis, av glasiolog Geir Moholdt
  • Liestøl-symposiet: Integrering av feltmålingar, fjernregistrering og modellar over isbremassebalansen på Svalbard, av glasiolog Jack Kohler
  • Kunsten å gjera kunnskap nyttig, av ICE-leier Harald Steen og havforskar Mats Granskog

Årsmeldingen 2017 er skrive på nynorsk med eit engelsk samandrag. Dei populærvitskaplege artiklane er omsett til engelsk. I den elektroniske versjonen er det lenkja til publikasjonane som det vert referert til i publikasjonsoversynet.

God lesning!