Unik innsikt i Antarktis mektige landskap med nye høydedata

Gjennombrudd for isbreforskning og kartlegging av Antarktis.

..

Landskapet med varierte formasjoner vil komme godt frem i den nye satellittbilde-teknologie. Her fra området rundt fjellet Stabben med bratte fjellsider, breer, sprekker og snørygger formet av vinden. Stabben ligger i nærheten av den norske Troll-stasjonen i Dronning Maud Land. Foto: Geir Moholdt / Norsk Polarinstitutt

..

Topograf Harald Faste Aas (t.v.) og isbreforsker Geir Moholdt ønsker REMA-dataene velkommen inn i både kartleggingen og klimaforskningen i Antarktis. Her med skjermbilde av nyvinningen. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

..

Gode kart fra Antarktis vil øke sikkerheten for ferdsel i terrenget. Bratte helninger og sprekker i isbreene oppdages lettere, noe som er viktig ved planlegging av vitenskapelig feltarbeid og aktiviteter i og rundt forskningsstasjonene i Antarktis, deriblant den norske Troll-stasjonen. Foto: Stein Tronstad / Norsk Polarinstitutt

..

En bresprekk sjekkes i forbindelse med klimaforskning på isbremmen Fimbulisen. Foto: Elvar Ørn Kjartansson / Norsk Polarinstitutt

--

Forskerne får bedre muligheter til å overvåke virkningen av klimaendringer i Antarktis, som å beregne endringer i ismassen og studere strømmene av is mellom fjellene, med REMA-datene. På bildet ser vi forskere i arbeid på Fimbulisen i 2010 der de studerte hvilke virkninger klimaet i området kan få for resten av kloden. Foto: Lars Smestad

Antarktis regnes som det mest øde og ugjestmilde stedet på kloden. Her finnes det ingen gode detaljkart over de mektige isbreene og det øvrige landskapet. Enorme avstander, værhardt klima, i tillegg til fravær av dagslys store deler av året, gjør overvåking av terrenget vanskelig. Det finnes faktisk bedre detaljkart av overflaten til planeten Mars enn av Antarktis.

Kartlegger topografien på meternivå

Med ny satellittbilde-teknologi blir det nå mulig å kartlegge topografien på meternivå over hele Antarktis, med ditto detaljert oversikt over fjellknauser, avsetninger, bresprekker og dynelandskap av snø. Det betyr at snøfall, smelting, isbevegelse og havnivåendringer fra nå av blir lettere å registrere for forskere og andre som arbeider i Antarktis.

Det er terrengmodellene (Reference Elevation Model of Antarctica - REMA), basert på stereoskopiske satellittbilder tilgjengeliggjort via National Geospatial Intelligence Agency, som nå "revolusjonerer" kartdatene over Antarktis. Terrengmodellene er laget av Polar Geospatial Center (PGC) ved Universitetet i Minnesota.

Bedrer klimaforskningen

REMA-dataene over Antarktis er et etterlengtet verktøy og står i stor kontrast til de tidligere satellittdataene som hadde en maksimal oppløsning på størrelse med en fotballbane. Nå blir det mulig å studere høydeforholdene i terrenget ned til noen få meters oppløsning.

- Tilgang til denne enorme mengden med informasjon vil gi oss mye bedre muligheter til å overvåke virkningen av klimaendringer i Antarktis, som å beregne endringer i ismassen og studere strømmene av is mellom fjellene, sier glasiolog (isbreforsker) Geir Moholdt fra Norsk Polarinstitutt.

REMA-dataene gjør det videre mulig å se isbreer som beveger seg og isfjell som dannes, som det gigantiske isfjellet A68 som kalvet fra isbremmen Larsen C i den nordvestlige delen av Weddellhavet i 2017.

Ismassen i Antarktis har variert gjennom millioner av år, men de siste tiårene har endringene skjedd raskere enn før. Det hersker mange spørsmål om hvordan ismassen utvikler seg og hvor mye endringene bidrar til det globale havnivået. Den nye satellittbilde-teknologien kan gi bedre svar på de mange spørsmålene om hvordan klimaendringene påvirker naturmiljøet og isen i Antarktis.

Bidrar til å lage mer eksakte kart

Norsk Polarinstitutt driver i tillegg til forskning, også med forvaltning og kartlegging av de norske kravområdene av Antarktis. Kartseksjonen ved instituttet produserer topografiske kart som viser terrenget på overflaten, alt fra naturlige former til kystlinjer, isbreer, veger og bygninger i Dronning Maud Land. REMA-dataene vil heve kvaliteten på Antarktis-kartene, sier topograf Harald Faste Aas ved Polarinstituttet.

- Det vil fremover bli lettere å se detaljene i terrenget og lage mer eksakte kart.

Vil Norsk Polarinstitutt benytte seg av de nye satellittdataene ved produksjon av nye Antarktis-kart?

- Mest sannsynlig ja, siden vi blant annet kan benytte denne terrengmodellen til å lage nye høydekurver. Hvis det viser seg at kvaliteten på dataene er homogen, kan vi gjøre dette over alle områdene vi ønsker å nykartlegge i Dronning Maud Land, sier Aas.

Økt sikkerhet ved isbreferdsel

Andre fordeler ved å ha gode kart fra Antarktis er at de vil kunne øke sikkerheten for ferdsel i terrenget. Bratte helninger og sprekker i isbreene kan oppdages lettere, noe som er viktig ved planlegging av vitenskapelig feltarbeid og aktiviteter i og rundt forskningsstasjonene i Antarktis, deriblant den norske Troll-stasjonen i Dronning Maud Land.

For å lage de digitale terrengmodellene i REMA ble det brukt 187.585 satellittbilder samlet inn over seks år. På grunn av at det ikke er sollys på polene kan ikke satellittene se landskapet i den antarktiske vinteren, og bildene tas kun fra desember til mars, i sommersesongen. Les mer: https://www.pgc.umn.edu/data/rema/

Les artikkel i New York Times om de nye REMA-dataene.