Atlantisk vann under lupen i Barentshavet

I dag starter Nansen-paleotokt med forskningsskipet «Kronprins Haakon». Målet med toktet er å undersøke den naturlige variasjon av isdekket og innstrømmingen av stadig mer atlantisk vann i Barentshavet.

..

I dag forlater FF "Kronprins Haakon" Longyearbyen på Svalbard retning Barentshavet for å utføre studier av isdekket og atlantisk vann. Foto: Kim Holmén / Norsk Polarinstitutt

--

Forsker og toktleder er Katrine Husum fra Norsk Polarinstitutt. Foto: Malin Alette Hansen / Norsk Polarinstitutt

..

Forskningsskipet "Kronprins Haakon" på kaia i Longyearbyen før avgang Barentshavet. Foto: Katrine Husum / Norsk Polarinstitutt

..

FF "Kronprins Haakon" var på tokt til Framstredet tidligere i høst, dette bildet er tatt fra akterdekket. Foto: Ann Kristin Balto / Norsk Polarinstitutt

Ulike marine geologiske data skal samles inn underveis, blant annet sedimentprøver fra havbunnen langs "Nansen-transektet" i Barentshavet fra omlag 76 til 82 grader nord. I tillegg skal havbunnen og de øverste sedimentlag kartlegges, det skal tas vannprøver og settes ut rigg.

De siste årene har det vært store endringer i havisutbredelse og havistykkelse i Arktis og kunnskap om naturlige klimaendringer og de konsekvenser det påfører naturmiljøet er spesielt viktig å studere, sier toktleder og seniorforsker Katrine Husum fra Norsk Polarinstitutt.

Forskningsfeltene som dekkes opp under toktet er paleoklima (fortidsklima), paleooseanografi (havbunnssedimenter) og oseanografi (hav).

Til sammen deltar 24 forskere og teknikere fra Norsk Polarinstitutt, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og UiT Norges arktiske universitet, i tillegg til gjesteforskere fra England.

De første resultatene klare innen et halvt år

Toktet skal vare i overkant av tre uker, og avsluttes rundt 20. oktober.

Vi forventer at ha de første data klar 4-5 måneder etter toktet, sier Husum.

Paleo-toktet er et tokt i regi av prosjektet Arven etter Nansen. Arven etter Nansen har planer om totalt 285 toktdøgn med forskningsskipet «Kronprins Haakon» i årene 2018–22.

Følg paleo-toktet på:

www.npolar.no  

facebook.com/NorskPolarinstitutt/

twitter.com/NorskPolar

https://www.instagram.com/norskpolarinstitutt/