Økte bevilgninger til Norsk Polarinstitutt i Statsbudsjettet

Da forslaget til Statsbudsjettet ble framlagt, var det med gode nyheter til Norsk Polarinstitutt. Instituttet får 20 millioner i økt ramme, som spesielt skal dekke økt innsats i forskningsstasjonen Ny-Ålesund på Svalbard og virksomhet i antarktiske farvann.

--

Polarinstituttet får 20 millioner i økt ramme, som spesielt skal dekke økt innsats i forskningsstasjonen Ny-Ålesund (bildet) på Svalbard og virksomhet i antarktiske farvann. Foto: Max König / Norsk Polarinstitutt

..

- Budsjettforslaget som ble framlagt i dag, gir Polarinstituttet bedre mulighet til å ivareta sin nye rolle som vertskap i Ny-Ålesund, og å iverksette og følge opp forskningsstrategien for forskningsstasjonen, sier direktør Ole Arve Misund. Foto: Malin Alette Hansen / Norsk Polarinstitutt

..

I Statsbudsjettet ligger det an til et bidrag på 3,5 millioner til aktiviteter knyttet til sjøis rundt Antarktis, og der Norges nye isbryter «Kronprins Haakon» blir benyttet. Dette bildet er tatt under forskningstokt til Framstredet (mellom Svalbard og Grønland) tidligere i høst. Foto: Ann Kristin Balto / Norsk Polarinstitutt

Polarinstituttet er et direktorat under Klima- og miljødepartementet. Direktør Ole Arve Misund er fornøyd med forslaget fra Regjeringen.

- Budsjettforslaget som ble framlagt i dag, gir Polarinstituttet bedre mulighet til å ivareta sin nye rolle som vertskap i Ny-Ålesund, og å iverksette og følge opp forskningsstrategien for forskningsstasjonen, sier Misund.

– Det er lagt inn 10 millioner kroner til dette formålet, som vi skal bruke til økt tilstedeværelse og aktivitet. Institusjoner fra 11 land driver forskning her, og stedet er en norsk plattform for internasjonalt samarbeid.

Det blir flere aktiviteter til sjøs rundt Antarktis. Først gjennomføres et vitenskapelig tokt med fokus på krill og økosystemet krillen lever i, deretter setter Norsk Polarinstitutts nye isbryter «Kronprins Haakon» kursen for Punta Arenas i Chile. Derfra skal skipet på vitenskapelig tokt til Antarktis, for å skaffe kunnskap til å lage grunnlag for marine verneområder. Til dette arbeidet ligger det an til et bidrag på 3,5 millioner fra Statsbudsjettet. Resten av økningen på budsjettet kommer fra delkompensasjon for lønns- og prisvekst.

Les mer om Klima- og miljødepartementets budsjettforslag: 

https://www.regjeringen.no/no/dokument/statsbudsjettet/statsbudsjettet-2019/id2611124/?factbox=kld&factboxFocus=true