Harald Steen blir programleder for Svalbard

Koordinering av aktiviteter, forskningsformidling, rådgivning og motivere til vitenskapelig publisering blir viktige oppgaver for den nye programlederen.

..

Harald Steen er nytilsatt programleder for Svalbard, som er et av fire programmer i den nye prosjektorganiseringen av forskningen og rådgivningen ved Polarinstituttet som trer i kraft fra 1. januar neste år. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

..

Når de nye programmene er på plass er ICE-senteret historie. Dette bildet ble tatt under innfrysningen av forskningsskipet "Lance" i 2015 som var ett av de store prosjektene i regi av ICE. Foto: Tor Ivan Karlsen / Norsk Polarinstitutt

Det er mange roller programlederen skal fylle, men den nytilsatte lederen for Svalbard-programmet er ved godt mot og ser frem til å ta fatt på oppgaven.

– Jeg gleder meg. Jeg tror det blir både interessant og spennende å være med å bringe instituttet inn i neste kapittel, sier Harald Steen.

Skal knytte tettere bånd mellom rådgivning og forskning 

Programlederjobben er ledd i en prosjektorganisering av forskningen og rådgivningen ved Polarinstituttet. Alle prosjekter skal samles i relevante program og det er programlederens ansvar å følge opp de respektive prosjektene.

I alt skal instituttet ha fire programmer og i løpet av høsten skal de tre øvrige programlederpostene være besatt.

Hva blir hovedoppgavene til programlederen?

Vi skal sørge for at vi har koordinerte forsknings- og rådgivningsaktiviteter av høy kvalitet på alle etterspurte og relevante fagområder vi dekker i programmene, sier Steen, som kommer fra stillingen som leder av Senter for is, klima og økosystemer (ICE) ved instituttet.

Faser ut ICE-senteret

Når Steen tiltrer programlederjobben 1. januar neste år er ICE-senteret historie. Han legger ikke skjul på at det blir vemodig å forlate ICE-skuta.

– Ja, det har vært en spennende reise, vi har fått mye til som har generert viktig forskning fra nordområdene og ikke minst har vi drevet tverrfaglige prosjekter, som innfrysningen av skipet "Lance" i 2015 gjennom N-ICE-prosjektet og koblingen isbre, hav og dyreliv gjennom TW-ICE, sier han.

Den tverrfaglige erfaringen fra ICE tar han med seg inn i programlederjobben. Det overordnede målet med programmene er nettopp at forskningen og rådgivningen på tvers av organisasjonen skal komme tydelig frem.

Fra tundralivet til smeltende havis

Steen skal lede all forskning og rådgivning på Svalbard. Det betyr at han må holde tråden i arbeidet som angår alt fra svalbardreinens utfordringer på tundraen til smeltende havis og de konsekvenser det får for dyrelivet, for å nevne noe.

 Ja, det er et bredt felt vi skal dekke. Men det tror jeg går bra. Vi har mange dyktige og engasjerte ansatte som vil bidra til at vi fortsatt skal kunne levere relevant forskning og rådgivning i tråd med de oppdrag vi har, sier Steen.

Steen har selv bred forskererfaring fra både fra landjorda og havet. Biologen tok doktorgrad på mus ved Universitetet i Oslo i 1995 og ble professor samme sted i 2003, og var siden med å bygge opp sjøfuglprogrammet Seapop på Svalbard før han etter noen år tok over som leder av ICE-senteret der fokus var på is, klima og økosystemer.

Men alt til sin tid. Nå venter nye utfordringer. Fra nyttår får Steen følge med de tre øvrige programlederne innenfor feltene Polhavet, Antarktis og vertskap Ny-Ålesund som da skal være på plass, og sammen skal de lede hver sine respektive prosjekter inn i en ny organisering i Polarinstituttet.

Her kan du se utlysningstekstene til de tre ledige programlederjobbene