Forskere advarer: Klimaendringene har rammet sel og hval ved Svalbard

Temperaturen i Arktis øker mer enn dobbelt så raskt som i resten av verden og havisen i Barentsområdet minker to til fire ganger raskere enn gjennomsnittet for Arktis. Forskerne Kit M. Kovacs og Arne Bjørge forklarer her nærmere hvordan klimaendringene fører til problemer for ringselene og for forskerne som skal overvåke bestandsutviklingen. 

..

Ringselene har økende problemer med å finne egnet snødekt is til å lage huler hvor de kan føde og die ungene. Foto: Geir Wing Gabrielsen / Norsk Polarinstitutt

..

Kit M. Kovacs, seniorforsker ved Norsk Polarinstitutt og Arne Bjørge, leder av Forskerutvalg om sjøpattedyr. Foto: André Moan / Havforskningsinstituttet

..

Uten huler i snøen er selungene eksponert for vær og vind, og ikke minst rovdyr. På bildet ser vi en isbjørn forsyne seg av yndlingsføden; sel. Foto: Magnus Andersen / Norsk Polarinstitutt

Av: Seniorforsker Kit M. Kovacs fra Norsk Polarinstitutt og leder av Forskerutvalg om sjøpattedyr, Arne Bjørge fra Havforskningsinstituttet

På møte i Forskerutvalget om sjøpattedyr som ble holdt 25. oktober presenterte Kit Kovacs  situasjonen for arter ved Svalbard som er avhengige av havis for å gjennomføre sin livssyklus.

Her fortalte Kovacs om ringselen som lager huler i snøen som samler seg rundt skrugarder eller stykker av isbreer som fryser fast i fjordisen. I disse hulene føder og dier selene ungene sine på ettervinteren og våren. Uten huler i snøen er ungene eksponert for vær og vind, og ikke minst rovdyr.

Nå har derimot ringselene problemer med å finne egnet snødekt is til å lage slike huler.

Ringselen brukte tidligere å ligge på havisen i fjordene på Svalbard under pelsskiftet i juni-juli.

Det er mens ringselene ligger på isen for å skifte pels at de telles for å overvåke bestanden. Men nå er all sommerisen borte ved Svalbard. Selene må foreta pelsskiftet i vannet, noe som sinker prosessen. Det medfører også at selene ikke kan telles på samme måte som tidligere.

Klimaendringene har altså allerede ført til problemer både for ringselene selv og for forskerne som skal overvåke bestandsutviklingen. Nå må vi finne nye metoder til bestandsovervåkning og det haster før klimaendringene har fått store effekter på bestanden.