Havsøppel var nær ved å ta livet av bukken

Reinsdyret satt bom fast i et strandet fiskenett. – Den ville ikke overlevd uten å bli befridd, sier reinsdyrforsker Åshild Ønvik Pedersen.

,,

Fiskenettet hadde frosset fast i en dam på bakken og geviret til reinsdyret satt fast i garnet.  Foto: Sysselmannen på Svalbard

--

Reindyrforsker Åshild Ønvik Pedersen (i blå jakke) var med å redde bukken som satt fast i garnrester. Foto: Sysselmannen på Svalbard

,,

Hvert år observerer vi svalbardrein som har gått seg fast i garnnøter som ligger på strender. For de fleste går det galt og de dør, sier miljøgiftforsker Geir Wing Gabrielsen. Foto: Gunn Sissel Jaklin / Norsk Polarinstitutt

..

Den befridde bukken var en gammel "kjenning" av Åshild Ønvik Pedersen. I 2014 øremerket hun den som del av Polarinstituttets kartlegging av reinsdyr på Svalbard. Dette bildet er derimot tatt av Åshild under reindyrtellingen i Adventdalen i 2017. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

Åshild Ønvik Pedersen fra Norsk Polarinstitutt var på inspeksjon i Svalbards villmark sammen med Sysselmannen da de fra helikopteret oppdaget reinsdyret ved Kvadehuken utenfor forskningslandsbyen Ny-Ålesund.

Fiskenettet hadde frosset fast i en dam på bakken og geviret til reinsdyret satt fast i garnet. Den hadde ingen mulighet å komme seg løs på egenhånd og ville nok lidd en langsom, pinefull død om den ikke var blitt befridd, forteller hun.

Gevirene setter seg fast i tauverk

På Svalbard er det dessverre et velkjent problem at reinsdyr, eller andre dyr, setter seg fast i garnrester og annet skrot fra havet som er havnet i strandsonen. Sysselmannen får årlig inn meldinger om dyr som har gått seg fast i søppel.

Reinsdyrene er ekstra utsatte for havsøppel. De beiter i fjæra og geviret setter seg lett fast i trålrester. Og jo mer dyrene kjemper mot tauverket som har surret seg rundt geviret, desto mer setter de seg fast.

Nå på høsten er bukkene i brunst og ekstra nysgjerrige, og da kan garnrester være spesielt spennende å utforske nærmere.

Havsøppel dreper

Havsøppel i strandsonen er et økende problem på Svalbard, forteller miljøgiftforsker Geir Wing Gabrielsen ved Norsk Polarinstitutt. Han har drevet feltarbeid på sjøfugler på Svalbard over flere tiår, og har sett med egne øyner hvordan havsøppelet skader dyrelivet.

Hvert år observerer vi svalbardrein som har gått seg fast i garnnøter som ligger på strender. For de fleste går det galt og de dør, sier han.

FNs miljøprogram (UNEP) viste i en rapport fra 2016/2017 at stadig flere arter berøres av plastforurensningen i havet. Dette skjer ved at dyr setter seg fast i plastsøppel eller ved at de spiser plasten.

Plastfast bukk overlevde

Men for bukken utenfor Ny-Ålesund endte det godt denne gang. Sammen med Lufttransport og Kings Bay klarte følge å befri den hjelpeløse bukken.

Det er derimot ingen enkel øvelse å befri ville dyr som sitter fast i noe. De kan bli stresset av at mennesker håndterer dem, og er dyrene i tillegg skadet, eller som i dette tilfellet forhindret fra å komme seg selv vekk, er det å forvente at de blir skremte. Med raske og kyndige håndgrep fra redningsmannskapet tok det derimot kort tid å få bukken løs.

Bukken så ut til å være i grei kondisjon og den løp raskt avgårde for å finne seg beite blant kortvokste planter i stein og grus i nærheta, forteller Ønvik Pedersen. 

Bukken var forøvrig en gammel «kjenning» av reinsdyrforskeren. I 2014 var hun med å øremerke den som en del av Polarinstituttets kartlegging av reinsdyr på Svalbard.

– Bukken var 5,5 år og i sin beste alder, og heldigvis hadde den flaks og ble befridd.

Les mer om plast i havet og de skadet det påfører dyr og natur: http://www.npolar.no/no/tema/plast/index.html