Ny doktorgrad om Svalbards smeltende isbreer

Klimaforsker Ankit er ekspert på Svalbards isbreer.

,,

Ankit Pramanik med en trykket versjon av den ferske doktoravhandlingen om statusen for isbreer i Kongsfjorden på Svalbard. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

..

Doktoranden med veilederne og komiteen fotografert etter disputasen sist fredag. Fra venstre Ward van Pelt, Jon Ove Hagen, Thomas Schuler, Christoph Schneider, Jack Kohler, Ankit Pramanik og Guðfinna Aðalgeirsdóttir.

Foto: Elisabeth Isaksson / Norsk Polarinstitutt

..

Den mektige Kronebreen er den største bidragsyteren av ferskvann til Kongsfjorden. Foto: Evlar Ørn Kjartansson / Norsk Polarinstitutt

Ankit Pramanik disputerte sist fredag ved institutt for geofag ved Universitetet i Oslo med avhandlingen: Climatic Mass Balance and Meltwater Routing of Glacierized area of Kongsfjord basin, northwest Svalbard.

Isbreene krymper

Det er massebalansen til isbreene i Kongsfjorden på Svalbards vestkyst som har vært sentrum for Ankits doktorgradsarbeid.

Siden 2001 har isbreenes netto massebalanse i all hovedsak vært negativ på Svalbard; breene smelter mer om sommeren enn de «feiter seg opp» på snø og is om vinteren, og tendensen har akselerert, særlig i de vestlige delene av Svalbard.

Ankit studerte tilførsel av ferskvann til fjorden fra breene rundt Kongsfjorden. Tidligere studier viser at ferskvannstrømninger fra isbreene i Kongsfjorden har økt i perioden 1980 til 2016, og det er den mektige Kronebreen som er den største bidragsyteren. Ferskvannet tilfører på sin side viktige næringsstoffer som kan gi føde til ulike arter som lever i og av havet.

Ankit viser at isbreene i Kongsfjorden har en sterk negativ ismassebalanse, og at det er ferskvann fra isbreene i øst som bidrar mest til ferskvannflyt til Kongsfjorden.

Ankit var stipendiat ved Norsk Polarinstitutt, og glasiolog Jack Kohler fra instituttet var veileder. De øvrige tre veilederne var Jon Ove Hagen og Thomas V. Schuler fra institutt for geofag ved Universitetet i Oslo og forsker Thamban Melot fra det indiske polarinstituttet National Centre for Polar and Ocean Research (NCPOR). Medveileder var Ward van Pelt fra Universitetet i Uppsala.

Ankits stipendiat ble betalt av det Indiske Ministry of Earth Sciences, og har vært et samarbeidsprosjekt mellom NCPOR og Norsk Polarinstitutt.

Forskningssamarbeid mellom India og Norge

Nå skal Ankit straks tilbake til India der han allerede er godt i gang med jobben som forsker i glasiologi ved NCPOR. Men han utelukker ikke å arbeide i Norge i fremtiden.

– Jeg trives i Norge og har hatt en lærerik og god tid her, og om det skulle dukke opp muligheter så kommer jeg gjerne tilbake, sier han.

Ankits opphold ved Norsk Polarinstitutt er et resultat av et samarbeidsprogram mellom Norge og India som ble etablert i 2009, innen en rekke prioriterte forskningsområder; klima (inklusive hav- og polarforskning), ren energi, geoteknologi og naturkatastrofer, marin forskning, nanoteknologi (særlig i forhold til ren energi og solenergi) og innenfor medisinske områder som vaksiner på både mennesker og dyr.