Nominering av kandidater til arbeidsgrupper under SCAR

Norsk Polarinstitutt søker tre nye nasjonale representanter og tre vararepresentanter til tre arbeidsgrupper under Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR). Vi søker nominasjon av kandidater med aktiv interesse for Antarktisforskning, og med et aktivt Antarktisnettverk. Det oppfordres til egen-nominering.

dff
gg

Foto: Elvar Ørn Kjartansson / Norsk Polarinstitutt

Om SCAR:

SCAR er en komité under Det internasjonale forskningsråd (ICSU) og har som oppgave å iverksette, fremme og samordne vitenskapelig forskning i Antarktis. SCARs forskningsaktivitet utføres av arbeidsgrupper (Standing Scientific Groups), og disse rapporterer til SCAR på sitt arbeid. Arbeidsgruppene representerer de forskjellige disiplinene innenfor Antarktisforskning. I tillegg til forskning har SCAR en viktig rolle som rådgiver til de konsultative møtene under Antarktistraktaten. SCAR gir også forvaltningsråd på Antarktis og Sørishavet til organisasjoner som UNFCCC og IPCC.

Norsk Polarinstitutt forvalter Norges medlemskap i SCAR. I dette ligger blant annet ansvaret for å oppnevne norske representanter til SCARs arbeidsgrupper.

Vi søker tre norske arbeidsgrupperepresentanter, og tre vararepresentanter til følgende arbeidsgrupper:

• Geosciences
• Life Sciences
• Physical Sciences

SCAR representantene er eksperter innenfor sitt arbeidsområde, og skal dekke over bredden av relevante fagområder. Det forventes at representantene stiller forberedt og deltar aktivt på møter i den arbeidsgruppen de er representant i. Det forventes at representantene deltar i formøte før fellesmøter i SCAR (holdes fortrinnsvis i sammenheng med det nasjonale Antarktisseminaret som arrangeres av Norsk Polarinstitutt og Norges forskningsråd). Det forventes at representantene etablerer et uformelt faglig nasjonalt nettverk innenfor arbeidsgruppens ansvarsfelt for å sikre informasjonsflyt ut i det nasjonale miljøet og innspill ved behov. Norsk Polarinstitutt dekker kostnadene knyttet til deltakelse på arbeidsgruppemøtet.

I utvelgelse av representanter legges det vekt på forskningskompetanse og faglig ekspertise. Det skal være en målsetning å opprettholde en god geografisk balanse, kjønns og alders-balanse. Representantene og vara-representantene må være ansatt i en norsk forskningsinstitusjon. Representantene og vara-representantene oppnevnes i mars, og oppnevnelser gjelder for en fire års periode, med mulighet for gjenoppnevnelse for en til periode.

Vennligst lever nominasjoner i følgende mal, sammen med CV, innen 25. februar 2019: 

Nominert av:

• Navn
• E-post

Detaljer:

• Navn:
• Forskningsinstitutt:
• E-post:
• Stilling:
• Utdanningsbakgrunn:
• Alder:
• SCAR Standing Scientific Group:
• Kompetanseområde:
• Nominasjonsbegrunnelse:

Nominasjonen sendes til:

Kontaktpersoner:

• Nalân Koç, forskningsdirektør: , 777 50 530

• Astrid Høgestøl, seniorrådgiver: , 777 50 627