Nye Svalbard-kart klare for bruk

Nye kart fra Svalbard gis nå ut med oppdaterte detaljer fra terrenget.

ff

Kartografene Anne Urset og Roger W. Hagerup blar i de nyproduserte Svalbard-kartene.  Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

dd

Moffen inngår i områdene som det nå er laget nytt kartblad over. Øya er et særlig viktig hvileområde for hvalross. Foto: Flyfoto / Norsk Polarinstitutt

ss

Syv kart fra utvalgte områder av Svalbard gis nå ut i nye versjoner. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

ss

Kartbladoversikt fra Svalbard med de nye kartene markert.

I 2018 produserte kartseksjonen ved Polarinstituttet en mengde nye kartdata for utvalgte områder på Svalbard. Resultatet ble syv kart i målestokk 1:100 000, som nå gis ut i nye versjoner.

Bygger på flyfoto

Kartene bygger på kartkontruksjon fra instituttets flyfoto på Svalbard som ble tatt i perioden 2008 til 2012.

To av de nye kartene er fra områdene nordøst for Longyearbyen, kalt Bünsow Land og Sabine Land. Kartbladene heter C8 Billefjorden og D8 Negribreen, og strekker seg fra Dicksonfjorden og Kapp Wijk i vest via Tempelfjorden og Von Postbreen til Negribreen helt på østkysten av Spitsbergen.

Videre er det gjort en jobb helt nordvest på Spitsbergen, der blant annet Amsterdamøya, Raudfjorden, Moffen og Gråhuken befinner seg. Her er det kartbladene A4 Vasahalvøya og B4 Reinsdyrflya som er nyutgitt.

Det er også gitt ut kartblad fra området lenger mot øst, på Nordaustlandet; D2 Snøtoppen, D3 Storsteinhalvøya og D4 Gotiahalvøya. Disse kartbladene har ikke tidligere vært gitt ut som trykte eksemplarer.

Oppdaterte kart øker sikkerheten ved ferdsel

Flere av de nye kartene dekker populære utfartsområder på Svalbard.

Kartograf Roger W. Hagerup ved Polarinstituttet håper kartene vil bli brukt av både turfolk, forskere og andre som oppsøker Svalbards natur.

Alle som drar på tur i Svalbards villmark bør ha oppdaterte kart med seg som viser detaljer i terrenget, det er viktig både i forhold til sikkerhet og oversikt over hvor man befinner seg, sier han.

Utsalgssteder

Norsk Polarinstitutt er Norges hovedprodusent av topografiske og geologiske kart i norske polarområder, og er hovedansvarlig for den topografiske kartleggingen av Svalbard, Jan Mayen og de norske bilandene og territorialkrav i Antarktis. Polarinstituttet publiserer både digitale kart og trykte kart.

Kartene kan kjøpes direkte fra instituttet via vår nettside eller i bokhandlere. På Svalbard finner du våre kart hos Svalbard Museum, Svalbardbutikken og i andre butikker.