Nyheter

Polarinstituttet publiserer regelmessig nyheter om polar forskning, forvaltning, ekspedisjoner, formidling, dyreliv i Arktis og Antarktis og mye mer.

Vis:
 • 25 år med havsamarbeid i nord

 • Høringsuttalelse - forslag til utlysning av blokker til 24. konsesjonsrunde

  Norsk Polarinstitutt har levert høringsuttalelse til utlysningen av blokker til 24. konsesjonsrunde basert på ny, oppdatert kunnskap om isfrekvens og forekomst av sjøfugl.

 • På nett med miljøet i Barentshavet

  Barentshavet bugner av fisk og bunndyr som sjøanemoner, svamper og sjøstjerner. Men hvordan kan vi ta best mulig vare på miljøet i dette frodige havområdet som er delt mellom Norge og Russland? Nettportalen barentsportal.com beskriver dagens kunnskap om miljøstatus og utvikling i hele Barentshavet.

 • På nett med miljøet i Barentshavet

  Barentshavet bugner av fisk og bunndyr som sjøanemoner, svamper og sjøstjerner. Men hvordan kan vi ta best mulig vare på miljøet i dette frodige havområdet som er delt mellom Norge og Russland? Nettportalen barentsportal.com beskriver dagens kunnskap om miljøstatus og utvikling i hele Barentshavet.

 • Nye navn klare for kartet

  Anonyme breer og fjell i Antarktis får endelig navn.

 • Miljøprotokollen – 25 år

  Miljøprotokollen til Antarktistraktaten er 25 år i dag. Det ble markert av samtlige 38 land som har undertegnet protokollen.

 • Norsk-russisk samarbeid om miljøovervåking

  Som et ledd i arbeidet med felles norsk-russisk miljøovervåking i Barentshavet, besøkte representanter fra Miljødirektoratet, Havforskningsinstituttet og Norsk Polarinstitutt Russland i slutten av mai.

 • Om isbjørnstatus på nye nettsider

  MOSJ lanserte nye nettsider med isbjørnseminar

 • Møte om forskning og operasjoner i Antarktis

  Hvert år møtes delegater fra land som støtter eller driver forskning i Antarktis for å orientere hverandre om og legge grunnlag for koordinering av aktiviteter på kontinentet. Norge er en aktiv aktør i Antarktis og i år er Norsk Polarinstitutt vertskap.

 • UD styrker samarbeidet med Polarinstituttet og Havforskningsinstituttet

  Avtalene vil gi departementet styrket faglig kompetanse i arbeidet med å fremme norske interesser i Arktis og i Antarktis

 • Første møte i prosjektet Pan-Arctic Options

  Pan-Arctic Options skal presentere valgmuligheter for beslutningstakere knyttet til utvikling av en bærekraftig infrastruktur i Arktis.

 • Siloksaner kan bli forbudt i EU

  Norsk overvåkning og forskning viktige bidrag i den internasjonale kampen mot miljøgifter i kosmetikk og hudpleieprodukter. Nå kan miljøgiften siloksaner bli forbudt i EU.

 • Stortingsmelding om Bouvetøya lagt frem

  For første gang i moderne tid er det lagt frem en melding til Stortinget som beskriver Bouvetøya og norske interesser der (Meld. St. 33 (2014-2015))

 • Stortingsmelding om Antarktis

  For fyrste gong på 76 år er det lagt fram ei eiga stortingsmelding om norske interesser og politikk i Antarktis.

 • Arbeidsmøte om turisme i Antarktis

  Birgit Njåstad gikk denne uken inn i historien som en av de to første kvinnelige møtelederne under Antarktistraktatmøte.