Nyheter

Polarinstituttet publiserer regelmessig nyheter om polar forskning, forvaltning, ekspedisjoner, formidling, dyreliv i Arktis og Antarktis og mye mer.

Vis:
 • Harald Steen blir programleder for Svalbard

 • Lances siste tokt for Norsk Polarinstitutt

 • Vannkilder i fare for å forsvinne i Sentral-Asia

  Isbremassen i Sentral-Asia har minsket med 27 prosent de siste 50 årene. Det kan få alvorlige konsekvenser for vanntilførselen for befolkningen i området.

 • UD styrker samarbeidet med Polarinstituttet og Havforskningsinstituttet

  Avtalene vil gi departementet styrket faglig kompetanse i arbeidet med å fremme norske interesser i Arktis og i Antarktis

 • Verdens nordligste 17. mai-tog

  Teamet på Lance gikk i tog rundt skipet

 • Symposium om sårbarhet i polarområdene

  Sårbarhet i polare strøk er hovedtemaet for symposiet «Assessing vulnerability of flora and fauna in polar areas» som foregår i Tromsø denne uka.

 • Ny rapport om sårbarhet i polare miljøer

  Ny rapport fra Norsk Polarinstitutt drøftes sårbarhet i det polare miljø.

 • Symposium om sårbarhet i polar natur

  I dagene 3. - 4. november foregår symposiet «Assessing vulnerability of flora and fauna in polar areas» på Framsenteret.

 • FNs klimapanels femte hovedrapport

  Nå er det naturvitenskapelige grunnlaget fra FNs klimapanels (IPCC) femte hovedrapport lagt fram, og denne gang er det mer fokus på og kunnskap om polarområdene.

 • Felles norsk og japansk satsing på polarforskning

  Norsk Polarinstitutt og det japanske polarinstituttet (NIPR) har i dag valgt å styrke samarbeidet innen polarforskningen i Arktis og Antarktis.

 • Testtur på Svalbard

  Denne uka går Vegard Ulvang, Jan-Gunnar Winther, Stein P. Aasheim og Harald Dag Jølle på ski fra Ny-Ålesund til Longyearbyen i forbindelse med markeringen av Nansen-Amundsen-året 2011.

 • Polarformidling fra nord og sør

  Polarinstituttets direktør, Jan-Gunnar Winther, planlegger sammen med kollegaene John Guldahl og Harald Dag Jølle to ulike ekspedisjoner de neste to årene. Først padletur til Nordpolen, deretter å følge i skisporene til Roald Amundsen til Sørpolen. Formidling av klimaendringer og polarområdenes betydning i forvaltning og for politikkutforming, er målsetningen for begge ekspedisjonene.

 • Geografiske namn i Arktis og Antarktis

  Visste du at opphavet til namnet Antarktis eigentleg er «anti-Arktis»? Eller at Svalbard er namnet på heile øygruppa, inklusive Bjørnøya, Hopen og Kvitøya. Norsk Polarinstitutts namnekomité fastset stadnamn i dei norske polarområda. Her finn du fleire opplysningar om dette saksfeltet.