Nyheter

Polarinstituttet publiserer regelmessig nyheter om polar forskning, forvaltning, ekspedisjoner, formidling, dyreliv i Arktis og Antarktis og mye mer.

Vis:
 • Workshop om iskoller i Antarktis

  Forskerne studerer utviklinga av iskollene og kystområdet de siste årtusener; om de har økt eller minket i størrelse.

 • Støtte til Antarktisforskning

  Økonomisk støtte til videre forskning på Recovery Lakes

 • Nye radardata kartlegger topografien på Recoverybreen

  Resultatene viser at topografien er mer variabel enn tidligere antatt.

 • Oppdaget ukjent nettverk av kanaler under isen i Antarktis

  De nyoppdagende kanalene kan gi svar på smelteprosessene i den antarktiske innlandsisen.

 • Antarktisforskere samlet i Tromsø

  Over 40 forskere fra hele verden samles i Tromsø for å rette søkelyset på de klimaendringer som skjer i Antarktis.

 • Varme virvler i Antarktis

  Virvler eller ikke virvler, det er spørsmålet for smelting av Fimbulisen i Antarktis.

 • Feltsesongen over – ankomst Troll

  I går ettermiddag ankom ekspedisjonsdeltakerne på ICE-Fimbulisen-ekspedisjonen den norske Troll-stasjonen i Dronning Maud Land, og dermed er feltsesongen avsluttet.

 • Det glasiologiske feltarbeidet på Fimbulisen er avsluttet

  Glasiolog Kirsty Langley forteller at feltarbeidet har vært veldig fremgangsrikt og gruppen har lyktes i å utføre alt de hadde planlagt, på tross av lange perioder med dålig vær.

 • Det oseanografiske arbeidet fullført

  Den pågående forskningsekspedisjonen på Fimbulisen i Antarktis har nådd en viktig milepæl: Alle de tre settene med oseanografiske instrumenter er nå funnet, gravd ut, vedlikeholdt og tømt for data.

 • Forskningsekspedisjon henter klimadata i Antarktis

  En forskningsgruppe fra Norsk Polarinstitutt er nå på vei til isbremmen Fimbulisen i Dronning Maud Land. Her skal de hente data fra instrumenter som ble satt ut under fjorårets ekspedisjon.

 • Ekspedisjonen er over

  ICE-Fimbulisen-ekspedisjonen i Dronning Maud Land har vært svært vellykket.

 • Sammendrag av glasiologenes feltsesong 2009/10

  På ICE-Fimbulisen sin ekspedisjon i Antarktis har det deltatt både osenografer og glasiologer fra Norsk Polarinstitutt. På tampen av den første av i alt to sesonger oppsummerer glasiologene her noe av sitt arbeid.

 • Isfjell skaper problemer

  Isfjell og sjøis skaper problemer for flere skip og stasjoner i Dronning Maud Land.

 • Havet under Fimbulisen er stabilt kaldt

  Det varme dypvannet utenfor Fimbulisen strømmer ikke direkte inn under isbremmen.

 • Framme!

  I dag kom ekspedisjonen fram til M1, der det første hullet skal smeltebores. Turen hit var strabasiøs.