Nyheter

Polarinstituttet publiserer regelmessig nyheter om polar forskning, forvaltning, ekspedisjoner, formidling, dyreliv i Arktis og Antarktis og mye mer.

Vis:
 • Reinsdyrforsker Åshild er med i ny naturserie på NRK

 • Fjellrevforsker Eva Fuglei er med i ny naturserie på NRK

  Serien følger personer med meninger om hva som truer den storslåtte norske villmarka. Fuglei tar TV-seerne med til Svalbard.

 • Om fremtiden til norske sjøfugler i et endret klima

  Hvordan ser fremtiden ut for de norske sjøfuglene, spør forskere og inviterer til seminar i regi av sjøfuglprogrammet SEAPOP.

 • Reinsdyrtellinger i et varmere klima

  Vinterens tellinger av svalbardrein på Brøggerhalvøya viste en lav, men stabil bestand. Isdekte beitelandskap og «surgende» breer gav overraskelser og utfordringer for både dyr og forskere.

 • Tilstanden god så langt for isbjørn på Svalbard

  Norsk Polarinstitutt har igjen gjennomført telling av isbjørn på Svalbard. Resultatet viser at det trolig er flere isbjørn enn ved forrige telling.

 • Første isbjørntelling på elleve år

  I helga gikk startskuddet for isbjørntelletoktet.

 • Urovekkende færre polarmåker i Arktis

  Toppredatoren polarmåken er en viktig varsler for helsestatusen til de arktiske økosystemene. Nå viser ny forskning kraftig nedgang for polarmåkebestanden på Svalbard og i flere andre områder i Arktis. Nedgangen bekymrer forskerne.

 • Isbjørn tyr til fugleegg

  Mindre havis tvinger isbjørn på land for finne mat. Der forsyner de seg av fugleeggene.

 • Miljøvernministeren på Svalbard

  Solhjell er nå i Kongsfjorden for å se hvordan klimaendringene påvirker dyrelivet i Arktis.

 • Seler og klimaendringer

  Det synes klart at de pågående klimaendringene med mindre sjøis, tidligere smelting og økende sjøtemperatur i arktiske områder, vil føre til endringer i økosystemene inkludert næringstilbudet til de isassosierte selartene, viser ny forskning fra Norsk Polarinstitutt og samarbeidende institusjoner.

 • Ismåker uten is

  Ismåker på Svalbard har blitt utstyrt med satellittsendere for å studere i hvilken grad arten klarer å tilpasse seg mindre havis sommerstid.

 • Ny fugleart oppdaget på Svalbard

  Forskere har funnet en ny hekkende art på Bjørnøya – havsule. Observasjonen er tegn på et varmere klima i nord som gjør at nye arter etablerer seg lengre nord.