Nyheter

Polarinstituttet publiserer regelmessig nyheter om polar forskning, forvaltning, ekspedisjoner, formidling, dyreliv i Arktis og Antarktis og mye mer.

Vis:
 • Varmere Polhav gir gode vektsvilkår for ny type algeoppblomstring, men er dårlig nytt for klimaet

  Planteplankton under isen er viktige «karbonjegere» fordi de bidrar til å rense havet for CO2. Nå viser ny forskning oppblomstring av en mindre klimavennlig alge som kan få alvorlige følger for hele det marine økosystemet i Arktis.

 • Film fra innfrysningstoktet med RV «Lance»

  En fersk film viser forskninga under prosjektet N-ICE2015.

 • Sommertokt i Polhavet

  Forskere fra Norsk Polarinstitutt er nå på tokt i Arktis med instituttets forskningsskip RV «Lance».

 • Vellykket merking av sel

  Les den siste feltrapporten fra årets merking av ringsel og storkobber på Svalbard.

 • Høyteknologiske seler

  Ringseler og storkobber på Svalbard utstyres med avanserte satellittsendere som gir forskerne viktig informasjon.

 • Blog from RV Lance: Old Clams Provide New Insight About Arctic Change

  Peering out at the vast, expansive ice floes from the bridge of Lance and spying all the things going on at the ocean surface at this dynamic time of year, it may seem surprising that we can learn a lot about the system by examining the small animals living on the sea bed and within its sediments (called benthos).

 • Blog from the Zooplankton group

  Strong winds from the north put the work on board on hold for a day.

 • Diving in the Arctic: ICE-cruise 2011 blog

  The ICE-dive team has been pretty active during the first part of the ICE-cruise 2011.

 • Ringsel i Polhavet

  Ni ringsel svømmer nå rundt med nye, avanserte satellittsendere, og en av selene er allerede i Polhavet på 84 grader nord, langt nord for iskanten. Feltarbeidet er avsluttet, og Norsk Polarinstitutt følger nøye dataene som strømmer inn om havtemperatur, saltholdighet og algeproduksjon fra havområdene hvor selene befinner seg.

 • Første ringsel med avansert satellittsender

  For første gang i verden er en ringsel utstyrt med en avansert satellittsender som vil gi viktig informasjon om selens vandrings- og dykkemønstre, i tillegg til fysisk informasjon fra havet. Helt nytt er det at senderen også måler algeproduksjonen i vannet. Informasjonen vil bidra til å forstå hvordan klimaendringene påvirker ringselen. I reisebrevet fra Svalbard kan du lese mer om hvordan forskerne jobber i felt for å fange og satellittmerke selene.

 • Ringsel og ICE

  I ringsel-prosjektet under ICE-økosystemer ser vi nærmere på utbredelse og vandringer til ringselene på Svalbard.