Nyheter

Polarinstituttet publiserer regelmessig nyheter om polar forskning, forvaltning, ekspedisjoner, formidling, dyreliv i Arktis og Antarktis og mye mer.

Vis:
 • Harald Steen blir programleder for Svalbard

 • Norsk Polarinstitutt får sterk rolle i Ny-Ålesund

  I den nye stortingsmeldinga om Svalbard er Norsk Polarinstitutt utpeika til å ta ei mer omfattande rolle i forskarlandsbyen Ny-Ålesund. Ansvaret for staaden blir overført frå Nærings- og fiskeridepartementet til Klima- og miljødepartementet (KLD).

 • Åpent antarktisseminar i Tromsø i mai

  Forskning i Antarktis er den røde tråden for seminaret, som er lagt til Framsenteret 10.–11. mai. Norsk Polarinstitutt og Forskningsrådet er arrangører.

 • Norsk Polarinstitutt i National Geographic Magazine

  I vinter tilbrakte Andy Isaacson fra National Geographic Magazine, og fotograf Nick Cobbing, fem uker om bord på Lance mens skipet driftet i isen nord for Svalbard.

 • Forskningsskipet Kronprins Haakon tar form

  Byggingen av forskningsskipet Kronprins Haakon i Riva Trigoso i Italia foregår med full kraft. Nylig ble begge hovedmotorene og den største vitenskapelige vinsjen montert.

 • Smugkikket på nytt superskip

  Fiskeriminister Aspaker inspiserte i dag byggingen av Norges nye isgående forskningsfartøy «Kronprins Haakon». Fartøyet bygges i La Spezia i Italia, men designet er norsk og mye av utstyret leveres av norske produsenter.

 • Byggingen av «Kronprins Haakon» er i gang

  Kaptein Karl Robert Røttingen fikk æren av å trykke på den røde knappen som startet kuttingen av stålplater til nyskipet.

 • Signerte byggekontrakten om ny forskningsbåt i dag

  Det italienske verftet Fincantieri er valgt til å bygge det nye, norske isgående forskningsfartøyet «Kronprins Haakon».

 • Skipet skal hete «Kronprins Haakon»

  Norges nye forskningsskip er i støpeskjeen. Norsk Polarinstitutt, Havforskningsinstituttet og Universitetet i Tromsø inviterte til navnekonkurranse i april. Nå er navnet klart.

 • STATSBUDSJETTET Nytt isgående forskningsfartøy

  Regjeringen bevilger midler til et nytt, nasjonalt isgående forskningsfartøy, eid av Norsk Polarinstitutt, driftet av Havforskningsinstituttet og med Universitetet i Tromsø som største bruker.

 • Faglig vurdering av forskningen ved Norsk Polarinstitutt

  Forskningsrådet gjennomførte i vår en fagevaluering av bl.a. biofag og geofag som nå er publisert.

 • Forskere berømmes for innsatsen

  Forskningsrådet gjennomførte i 2011 en fagevaluering av forskningen i biologi, medisin og helsefag. Norsk Polarinstitutt kommer svært godt ut i evalueringen med karakteren Very Good to Excellent.

 • Nalân Koç blir ny forskingsdirektør

  Nalân Koç er tilsett som ny forskingsdirektør ved Norsk Polarinstitutt. Ho blir den fyrste kvinnelege forskingsdirektøren ved instituttet.

 • Besøk fra Kina i forskningslandsbyen Ny-Ålesund

  Nylig var en delegasjon fra Kina på besøk i forskningslandsbyen Ny-Ålesund.

 • Inviterer publikum ombord i forskningsbåten

  Norsk Polarinstitutts forskningsfartøy RV Lance kommer rett fra tokt i Polhavet til "Åpen båt" under Forskningsdagene i Tromsø søndag 26. september.